Azerbaycan Vatandaşlarına Türkiye’de Çalışma İzni

Öncelikle, Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye’de çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen çalışma izin belgesi almaları gerekmektedir. Çalışma izin başvuruları yurtiçinden ve yurtdışından olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Türkiye’de en az 6 aylık ikamet izni ile ikamet eden Azerbaycan vatandaşları yurtiçinden başvuru yapabilirler. Azerbaycan veya daimi ikamet ettikleri 3.ükede bulunanların ise Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcikleri aracılığı ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Azerbaycan’dan Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Türkiye’ye çalışmak için gelecek olan Azerbaycan vatandaşlarının öncelikle, bir işverenle anlaşıp aralarında iş sözleşmesi düzenleyip imzalamaları gerekmektedir. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan veya daimi ikamet ettikleri 3.ülkede bulunan dış temsilciliklerine giderek çalışma izni başvurusu yapabilirler. Başvuru iş sözleşmesinin dış temsilciliğe ibraz edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Başvurunun kabul edildiği durumlarda başvuru sahibine bir referans numarası verilir. Türkiye’deki işverenin bu referans numarası ile yabancının çalışma izni başvurusunu yapması gerekiyor.

Azerbaycan Vatandaşlarından İstenen Belgeler

azerbaycan vatandaşları türkiye oturma izni

İşverenden İstenilen Belgeler:

 1. Çalışma izni başvuru dilekçesi (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);
 3. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi;
 4. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası;
 6. Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına ‘’kullanıcı’’ sıfatıyla elektronik başvuru yapma yetkisi bulunan kişiden noter onaylı vekaletname;

     Azerbaycan Uyruklu Yabancıdan İstenilen Belgeler;

 1. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciklerine iş sözleşmesi ibrazı ile alınan 16 haneli Referans Numarası;
 2. İş sözleşmesi (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);
 3. Pasaport sureti;
 4. 1 adet resim;
 5. Diplomanın Türkçe tercüme edilmiş, noter tasdikli nüshası.

Çalışma İzninin Reddedilmesi Durumunda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni başvurusunun reddedilmesi durumunda, ilgililer 30 gün içinde idareye itiraz edebilirler. Bu itirazın da reddedilmesi halinde İdare Mahkemesi’ne başvuru yolu açıktır.

Türkiye Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?

Mevcut çalışma izninin süresi bitmeden, işverenin çalışma izni uzatma başvurusunda bulunması gerekiyor. Uzatma başvurusu, iznin bitmesine geri yönelik olmak üzere en fazla iki aylık sürede yapılmaktadır.

Türkiye’de yabancılara çalışma izni belirli süreliğine belirli bir işyerinde çalışmak üzere verildiğinden yabancılar bağımlı olarak çalıştıkları bir iş yerinden başka bir iş yerinde çalışamaz.

Yabancının işyerini değiştirmesi durumunda, yeni işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapılması gerekiyor. Yabancının çalışma izni alınan iş yerinden başka bir iş yerinde çalışması durumunda, çalışma izni iptal edilir.

Çalışma İzni İkamet İzni Sayılır Mı?

Evet, Çalışma izni 6735 Sayılı Kanunda yer alan çalışma izni, 6458 sayılı kanunun ilgili hükmü gereğince, ikamet izni yerine geçmektedir. Dolayısıyla, çalışma izni bulunan yabancılar ikamet izni almalarına gerek yoktur.

 

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.