Bulgaristan Vatandaşları İçin Çalışma İzni

Bulgaristan Vatandaşları İçin Çalışma İzni

Türkiye’nin Bulgaristan’a uyguladığı vize muafiyeti kapsamında Bulgaristan vatandaşları ülkemize giriş tarihinden itibaren 90 gün boyunca vize veya ikamet izni gerekmeksizin ikamet edebilirler. Ancak vize muafiyeti kapsamında Türkiye’ye gelen yabancılar çalışma izni almaksızın Türkiye’de herhangi bir mesleği icra edemez, çalışamazlar.

Bulgaristan’ın gerek Türkiye’ye komşu olması, gerekse Türk asıllı vatandaşlarının bulunması sebebi ile her yıl ülkemize çalışmak üzere çok sayıda Bulgaristan vatandaşı çalışmaya gelmektedir. Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’de çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma izni başvurusu yabancı uyruklunun yanında çalışacağı işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Bulgaristan uyruklu kişilerin çalışma izin başvuruları bir iş veya hizmet sözleşmesi çerçevesinde çalışacağı işyeri tarafından yapılmakta olup yabancının kendi adına ve hesabına her hangi bir işlem yapması gerekmemektedir.

Bulgar vatandaşları çalışma izni başvuruları yurtiçinden veya yurtdışından yapabilirler. Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet izni bulunan Bulgaristan vatandaşlarının çalışma izni başvuruları yurtiçinden – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Türkiye’de ikamet izni bulunmayan Bulgaristan vatandaşlarının ise, çalışma izni başvurularını Türkiye Cumhuriyeti’nin Bulgaristan’daki dış temsilciliği aracılığı ile yapmaları gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancının 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nda belirtilen şartları taşıyıp taşıyamadığını incelemekte ve izin değerlendirme kriterlerini uygulayarak olumlu veya olumsuz olarak başvuruyu sonuçlandırmaktadır.

Bağımlı ve Bağımsız Çalışma İzni Nedir?

Profesyonel meslek sahibi Bulgaristan uyruklu yabancılar bağımsız çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Bağımsız çalışma izni başvurusu, yabancının kendisi tarafından yapılmakta olup süreli olarak verilmektedir.

İş veya hizmet sözleşmesi çerçevesinde bir işverene bağlı olarak çalışan yabancılara bağımlı çalışma izni verilmektedir. Bağımlı çalışma izni başvurusu işveren veya vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Bağımlı çalışma izni il başvuruda bir, ilk uzatma başvurusunda iki,  daha sonraki uzatma başvurularında ise en fazla üç yıllığına verilmektedir.

Bulgaristan Vatandaşları Çalışma İzni Nasıl Alır?

Türkiye’de çalışma izni almak isteyen Bulgaristan vatandaşlarının öncelikle, çalışabilecekleri bir işyeri bulmaları gerekmektedir. Çalışma izni başvurusu işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Yabancının Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet izninin bulunduğu durumlarda başvuru işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

 Yabancının Bulgaristan’da ikamet etmesi durumunda, yabancının işverenle aralarında imzaladıkları iş veya hizmet sözleşmesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Bulgaristan’daki dış temsilciliğine müracaat etmesi gerekmektedir. Çalışma başvurusunun kabul edildiği durumda yabancıya dış temsilcilik tarafından referans numarası verilmektedir. Türkiye’deki işveren bu referans numarası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapmaktadır.

Bulgaristan vatandaşlarının çalışma izni başvurularını, Göçmen Büro danışmanları aracılığıyla yaptırabilirsiniz.

Bulgaristan Vatandaşlarından İstenen Belgeler

  İşverenden İstenilen Belgeler:

 1. Çalışma izni başvuru dilekçesi (Tarafımızca düzenlenmektedir);
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu (Tarafımızca düzenlenmektedir);
 3. Şirketin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneği;
 4. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası;
 6. Tarafımızca yapılacak başvurular için noter onaylı vekaletname;

    Bulgaristan Uyruklu Yabancıdan İstenilen Belgeler;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan dış temsilciklerine iş sözleşmesinin ibrazı sureti ile alınan 16 haneli Referans Numarası (Yurtdışı başvurularında istenmektedir);
 2. İş sözleşmesi (Tarafımızca düzenlenmektedir);
 3. Pasaport veya yerine geçerli belgenin Türkçe çevirili noter tasdikli nüshası;
 4. İkamet izin belgesinin fotokopisi (Yurtiçi başvurularda istenmektedir);
 5. 1 adet resim;
 6. En son mezun olunan eğitim kurumundan alınan diplomanın Türkçe çevirili noter tasdikli nüshası.

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.