Göç Nedir?

Savaş, hastalık, ekonomik buhran, siyasi gerilim, toplum düzeninin bozulması gibi durumlarda, aile ya da toplum olarak, bulundukları vatanı veya bölgeyi terk ederek yeni bir ülkeye veya bölgeye taşınma durumuna göç denir.

İç ve dış göçler olmak üzere ikiye ayrılır.

 

İç Göçler

İç Göçlerin Nedenleri Nelerdir?

İç göçler ülke toprakları içerisinde gerçekleşen yer değiştirme durumudur.

 • Kırsal kesimde nüfus artışının hızlı olması nedeniyle kişi başına düşen arsadaki toprak miktarının bölünmesi ve ailenin geçim sıkıntısı çekmeye başlaması
 • Ağaçların azalmasına bağlı olarak çöl etkisi ve erozyon nedeniyle toprakların verimsizleşmesi
 • Tarım tekniklerinde kullanılan yöntemlerde makineleşme etkisi nedeni ile insana olan bağın azalması
 • Nüfusu on binden az olan yerleşim bölgelerinde iş imkânının kısıtlı olması
 • Şehir bölgelerinde sanayi 4.0 ile birlikte kendisini hissettiren iş olanaklarının artması
 • Şehirlerde yer alan sosyal olanaklar, sağlık imkânlarının daha iyi olması

 

İç göçler Sürekli ve süreksiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Sürekli Göçler

Göç eyleminde bulunan kişinin sürekli olarak göç ettiği yeni bölgede ikamet etmesi anlamına gelir. Ülke içindeki göç hareketlerine baktığımızda genel olarak kırdan kente taşınma durumudur. Bu tip taşınma durumu genel olarak ekonomik nedenlere dayanmaktadır. Aile arasındaki kavgalar, sosyolojik nedenler, geçim sıkıntısı gibi durumlar bu harekete örnek verilebilir.

 

Süreksiz Mevsimlik Göçler

Deniz kenarına yakın yerlerde oluşan turizm eleman talebini karşılamak adına, Türkiye’nin farklı bölgelerinden Adana, Antalya, Muğla, Aydın gibi deniz kenarında bulunan illerimize göç durumu oluşur. 6 ay boyunca bir turizm firmasında çalışarak geçimini sağlamayı hedefleyen insanlardır. Sadece turizm alanında değil, inşaat ve tarım sektöründe de geçici göç yaşanmaktadır.

 

Dış Göçler

Dış Göçlerin Nedenleri Nelerdir?

Bir ülkede toplumu olumsuz etkileyen koşullarda dış göç bazen zorunlu hale gelir. Kitlesel olarak toplumun yer değiştirmesi durumu yaşanır. Bunları maddeler halinde sıralarsak:

 • Ortamda savaş bulunması durumunda yer değiştirmenin mantıklı olması,
 • Ekonomik kayıplardan dolayı yetersiz maddi durumlar,
 • Bazı ülkelerin kültür değişimi anlamında ülkesine insanları kabul etmesi,
 • Doğal afetler, dini, siyasi, sosyolojik ve kültürel nedenler,
 • Ülkedeki ortamı, huzuru, dengeyi ve imkânları yetersiz bulunması

gibi durumlarda yaşanır.

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.