Gürcistan Vatandaşları İçin Çalışma İzni

Gürcistan Vatandaşları İçin Çalışma İzni

Türkiye ve Gürcistan arasında düzenlenmiş olan vize muafiyeti kapsamında Gürcüler 90 gün süreyle Türkiye’de kala bilmekteler. Gerek Türkiye’ye komşu olması, gerekse de vize muafiyet kolaylığı sebebi ile , her yıl ev hizmetlerinde çalışmak üzere ülkemize Gürcü çalışanlar gelmektedir. Genelde çocuk bakıcı ve yaşlı bakıcı olarak çalışan Gürcülerin yasal olarak çalışabilmeleri için çalışma izni başvurusunda bulunup izin almaları gerekmektedir. Çalışma izni işveren tarafından alınmakta olup yabancının nam ve hesabına her hangi bir işlem yapılmamaktadır. Çalışma izni başvuruları Türkiye’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurt dışından ise Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerine yapılmaktadır. Yurt içinden çalışma izni başvurusunda bulunabilmek için yabancının en az 6 ay süreli ikamet izni belgesine sahip olması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev hizmetlerinde çalışan yabancılar için bir takım sınırlandırmalar getirmiştir. Şöyle ki, yabancı çalışanın çocuk bakıcı ve hasta bakıcı olarak çalışmasına olanak tanınmıştır. Bununla da suistimallerin önüne geçmeyi, yabancıların güvenliğini korumayı hedeflemiştir. Bakanlık ev hizmetlerinde kadınların çalışmasını esas aldığından, gürcü erkekler ev hizmetlerinde hasta bakıcı olarak çalışabilir. Hasta bakıcı olarak Gürcü erkek çalıştırmak isteyen işverenlerin hastanın durumunu belirten doktor raporu sunması gerekmektedir. Hastanın yatağa bağımlı olması ve yardıma muhtaç olması gerekmektedir.

Gürcistan Vatandaşları Çalışma İzni Nasıl Alır?

Gürcistan’da ikamet edip de, Türkiye’ye çalışmak için gelmek isteyen yabancıların ilk başta bir işveren bulup anlaşmaları gerekmektedir. Çalışacağı yeri bulup anlaşan yabancının,  işverenle iş sözleşmesi imzalaması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesinde bulunan dış temsilciliğine çalışma izni başvurusunda bulunması gerekiyor. Yurt dışından çalışma izni başvurusu Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği’ne iş sözleşmesinin sunulması suretiyle yapılmaktadır. Yabancının başvurusu kabul edildiği takdirde işverene bildirmesi üzerine yabancıya referans numarası verilir. Gürcü işçiyi çalıştırmak isteyen Türk işveren bu referans numarası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na izin başvurusunda bulunur. Bu usul yurt dışından yapılan başvurularda geçerlidir.

Türkiye’de ikamet izni ile ikamet eden Gürcü çalıştırmak isteyen işverenin direkt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na müracaat etmesi gerekmektedir. Bu durumda yabancının en az 6 ay süreli ve geçerli ikamet izninin olması gerekiyor.

Ev hizmetlerinde Gürcü çalıştıracak işverenlerin aşağıda bahsedeceğimiz hususları dikkate almaları gerekiyor. Öncelikle, evinde küçük çocuğu, bakıma muhtaç olan hastası ve yaşlısı olan kişiler evinde yabancı çalıştırabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6735 sayılı Uluslararası İşgücü kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alarak yabancıların ev hizmetlerinde temizlikçi, yardımcı olarak çalışmasına izin vermemektedir.

Şirketlerde Gürcü çalıştırmak isteyen işverenlerin işyerinde en az 5 T.C. vatandaşı istihdam etmesi ve ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması, sermayesi 100.000 TL’den az olan şirketlerin ise, yıllık brüt satışlarının en az 800.000 TL olması gerekmektedir.

Çalışma İzni Almak için Gerekli Evraklar

Gürcistan uyruklu yabancıların çalışma izin başvurularında gerekli belgeler aşağıdakilerden ibarettir.

 • Yurtdışı başvurularında Türkiye Cumhuriyeti Gürcistan temsilciliğinden alınan 16 haneli referans numarası;
 • Yurtiçi başvurularda yabancının ikamet izninin nüshası;
 • Pasaport veya yerine geçerli belgenin Türkçe çevirili noter tasdikli nüshası;
 • Diplomanın Türkçe tercümeli noter tasdikli nüshası (ev hizmetlerinde istenmemektedir);

İşverenden istenen gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başvuru Dilekçesi;
 • Çalışma İzni Başvuru Formu;
 • İşverene ait Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ev hizmetleri başvurusunda);
 • İşverenin Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği(Ev hizmetleri başvurusunda);
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Şirket Başvurularında) ;
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu (Şirket Başvurularında);
 • Göçmen Büro tarafından yapılan başvurularda tarafımıza verilen vekaletname.

Gürcistan vatandaşlarının çalışma izni başvuruları, Göçmen Büro danışmanları tarafından yapılmaktadır. Bizimle iletişime geçiniz.

 

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.