İran Vatandaşlarının Çalışma İzni

İran Vatandaşlarının Çalışma İzni

İran vatandaşları vize muafiyeti kapsamında ülkemizde her hangi bir vizeye ve izne gerek duymadan 90 gün boyunca ikamet edebilmekteler. Fakat bu süre zarfında Türkiye’de herhangi bir mesleği icra edemezler. İran vatandaşlarının Türkiye’de çalışabilmeleri için çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni belgesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olup aynı zamanda oturma izni yerine de geçerlidir.

Yabancıların çalışma izni başvuruları yurtiçinden ve yurtdışından olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Türkiye’de en az 6 ay süreli oturma izni ile ikamet eden İran uyruklu yabancılar yurtiçinden çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Yurtdışında bulunan İranlılar, İran veya daimi ikamet ettikleri 3.ükede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcikleri aracılığı ile başvuruda bulunabilirler.

Bağımlı ve Bağımsız Çalışma İzni Nedir?

Bağımsız çalışma izni, kendi nam ve hesabına çalışan yabancılara verilmektedir. İran uyruklu yabancılar profesyonel meslek sahibi olmaları durumunda, bu çalışma iznine başvuruda bulunabilirler. Bağımlı çalışma izni süreli olarak verilmektedir.

Bağımlı çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş veya hizmet sözleşmesi çerçevesinde bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya verilmektedir. Burada bilinmesi gereken önemli husus, bağımlı çalışma izni başvurusunda, başvuruda bulunması gereken taraf işverendir. Bağımlı çalışma izni yabancının nam ve hesabına yapılan her hangi bir işlem değildir. Bağımlı çalışma izni başvurusu işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

İran’dan Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Türkiye’ye çalışma amaçlı gelmek isteyen İran vatandaşlarının öncelikle, bir iş yeri ile anlaşması gerekmektedir. Daha sonra aralarında imzaladıkları iş sözleşmesini Türkiye Cumhuriyeti’nin İran veya daimi ikamet ettikleri 3.ülkede bulunan dış temsilciliklerine sunarak çalışma izni isteğinde bulunmaları gerekiyor. Başvuru iş sözleşmesinin dış temsilciliğe ibraz edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Başvurunun kabul edildiği durumlarda başvuru sahibine 16 haneli referans numarası verilmektedir. Referans numarasının işverene bildirilmesinin ardından, işveren tarafından referans numarasının sisteme girilmesi suretiyle yabancının çalışma izni başvurusu yapılır.

İran Vatandaşlarından İstenen Belgeler

  İşverenden İstenilen Belgeler:

 1. Çalışma izni başvuru dilekçesi (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);
 3. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi;
 4. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası;
 6. Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına ‘’kullanıcı’’ sıfatıyla elektronik başvuru yapma yetkisi bulunan kişiden noter onaylı vekaletname;

    İran Uyruklu Yabancıdan İstenilen Belgeler;

 1. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciklerine iş sözleşmesinin verilmesi sureti ile alınan 16 haneli Referans Numarası (Yurtdışından yapılan başvurularda istenmektedir);
 2. İş sözleşmesi (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);
 3. Pasaport veya yerine geçerli belgenin Türkçe çevirili noter tasdikli nüshası;
 4. İkamet izin belgesinin fotokopisi (Yurtiçi başvurularda istenmektedir);
 5. 1 adet resim;
 6. Diplomanın Türkçe çevirili noter tasdikli nüshası.

Türkiye Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?

İş veya hizmet sözleşmesi çerçevesinde çalışma izni ile İranlı istihdam eden işverenin çalışma izni uzatma başvurusunda bulunması gerekmektedir. Çalışma izni uzatma başvurusu, mevcut çalışma izni bitmeden ve geriye yönelik en çok 2 aylık süre zarfında yapılmaktadır.

Çalışma izni iş sözleşmesinde belirtilen işyerinde, beyan edilen pozisyonda belirli süreliğine çalışmak üzere verilmektedir. Bu sebeple, yabancının işyeri değiştirmesi durumunda, mevcut çalışma izni iptal edilir, yeni işveren tarafından çalışma izni talebinde bulunulur. Yabancının aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde, çalışma izni uzatma başvurusu yapılmaktadır.

Çalışma İzni İkamet İzni Sayılır Mı?

6735 Sayılı Kanun çerçevesinde yabancılara verilen çalışma izni, aynı zamanda ikamet izni niteliğine haizdir. Dolayısıyla, çalışma izni bulunan İran vatandaşlarının ikamet izni almalarına gerek yoktur.

 

 

Paylaşmak Güzeldir

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.