Kısa Dönem İkamet İzni

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ NEDİR?

Kısa Dönem İkamet İzni
Kısa Dönem İkamet İzni

İkamet izninden muaf olanlar dışında Türkiye’de vize veya vize muafiyetinin tanımış olduğu süreden daha uzun ya da 90 günden daha uzun bir süre ile kalmak isteyen yabancıların kısa dönem ikamet izni ya da diğer adıyla kısa dönem oturma izni almaları zorunludur.

Ülkemizde vize veya muafiyet sürelerinden fazla kalmak isteyen yabancılar, kalış amaçlarına uygun olarak ikamet almak durumundadır. Kısa dönem ikamet izni ülkemizde kalabilmek/ikamet edebilmek için farklı ikamet modülleri bulunmaktadır.

Farklı ikamet çeşitlerinden (öğrenim-aile-uzun süreli-insani-insan ticareti mağduru ikamet modülleri) çeşitlerinden faydalanamayan/şartları tutmayan yabancıların ülkemizde kalabilmeleri için aşağıda çeşitleri yazılı ikamet izinlerinden durumlarına uygun olan kısa dönem ikamet izni müracaatlarını yapmaları ve kısa dönem ikamet izni almaları gerekmektedir.

 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

 1. Bilimsel bir araştırma için Türkiye’ye gelecek olan kişiler için
 2. Türkiye’de gayrimenkulü bulunan kişiler için kısa dönem ikamet izni
 3. Ticari bağlantı ya da iş kurma amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için
 4. Hizmet içi eğitim programlarına katılmak amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için
 5. Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu sözleşmeler nedeniyle ya da öğrenci değişim programı kapsamında eğitim amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için
 6. Turizm amaçlı olarak Türkiye’ye gelecek olan kişiler için kısa dönem ikamet izni
 7. Tedavi görmek amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kısa dönem ikamet izni kişiler için (Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımaması gerekir)
 8. Adli veya idari makamların bu yöndeki talepleri veya kararı nedeniyle Türkiye’de kalması gereken kişiler için
 9. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçen kişiler için
 10. Türkçe dil kurslarına katılacak kişiler için
 11. Kamu kurumları kanalıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak kişiler için
 12. Mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayan kişiler için
 13. Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacak olan kişiler ile bunların eş ve ergin olmayan bakmakla yükümlü olduğu bağımlı çocukları için
 14. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için verilen izinleridir.

 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ TÜRLERİ;

 1. (j) ve (k) bentleri kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla 5’er yıllık sürelerle,
 2. (i) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 1 yıl süreli kısa dönem ikamet izni,
 3. (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla 2 defa,
 4. (j) ve (k) bentleri hariç olmak üzere, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİNİN ŞARTLARI

 1. Yukarıda yazılı kısa dönem ikamet izni çeşitlerinden bir veya birkaçının şartlarını sağlayarak talepte bulunmak ve bu taleple ilgili bilgi ve belgeleri sunmak
 2. Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyen yabancı kişilerden biri olmamak
 3. Genel sağlık ve güvenlik standartlarına sahip olmak ve uygun barınma şartlarını taşıdığını kanıtlamak
 4. İdare tarafından talep edildiği takdirde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydı belgesini ibraz etmek
 5. Türkiye’de kalınacak adres bilgilerini ibraz etmek

 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDİ, İPTAL EDİLMESİ YA DA UZATILMAMASI

Aşağıdaki durumlarda kısa dönem ikamet izni başvurusu kabul edilmez, oturma izni verilmişse iptal edilir, süresi biten oturma izni uzatılmaz:

 1. Kısa dönem ikamet izni için gereken şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya uygun koşulların ortadan kalkması
 2. Verilmiş olan oturma izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi
 3. Zorunlu kamu hizmeti, görev, eğitim veya sağlık nedenleri dışında bir sebeple son 1 yıl içinde toplamda 120 günden daha fazla bir süre Türkiye dışında kalınması
 4. Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı olanlara ya da Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunanlara oturma izni verilmez, verilmişse de iptal edilir ve/veya uzatılmaz.

 

Kısa Dönem İkamet İzni Gerekli Belgeler

 1. Kısa Dönem İkamet izni başvuru formu
 2. Pasaport veya yerine geçen belge
 3. Fotoğraf (biyometrik, güncel ve beyaz fonda çekilmiş)
 4. Geçim belgesi
 5. Sağlık sigortası (Göçmen Büro tarafından sigorta yaptırabilirsiniz verilmektedir)
 6. Adresle ilgili belgeler
 7. Diğer belgeler (varsa evlilik cüzdanı, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı, ölüm belgesi vb.)
 8. Bilimsel bir araştırma nedeniyle Türkiye’ye gelecek olan kişiler için ilgili kurumdan, yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı ya da ıslak imzalı, mühürlü ve kaşeli yazı
 9. Türkiye’de gayrimenkulü bulunan kişiler için tapu müdürlüğünden alınan konutun halen kendinize ait olduğunu gösterir güncel resmi yazı, tapu fotokopisi, DASK
 10. Ticari bağlantı ya da iş kurma amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için şirketin faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, varsa önceden yapılan ticari işlere ilişkin belgeler, varsa kurulacak işle ilgili belgeler
 11. Hizmet içi eğitim programlarına katılmak amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak hizmet içi eğitimin süresini ve yerini gösterir resmi yazı
 12. Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu sözleşmeler nedeniyle ya da öğrenci değişim programı kapsamında eğitim amacıyla kısa dönem ikamet izni ile Türkiye’ye gelecek olan kişiler için eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj yazısı
 13. Tedavi görmek amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için tedavi görülecek kamuya bağlı veya özel hastanelerden alınacak hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair, tedavi süresini belirten doktor imzalı ve başhekim imzalı/ onaylı tedavi belgesi
 14. Adli veya idari makamların bu yöndeki talepleri veya kararı nedeniyle kısa dönem ikamet izni ile Türkiye’de kalması gereken kişiler için adli ve idari makamlardan alınan yabancının ülkemizde kalmasını gerektirdiğine dair, sürenin de belirtildiği resmi talep yazısı ve/veya kararı
 15. Türkçe dil kurslarına katılacak kişiler için Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum ve kuruluştan alınacak eğitim gördüğüne ve süresine dair belge
 16. Kamu kurumları kanalıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak kişiler için eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir resmi yazı
 17. Mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayan kişiler için diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Paylaşmak Güzeldir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir