Rusya Vatandaşlarına Türkiye’de Çalışma İzni

Rusya Vatandaşlarına Türkiye’de Çalışma İzni

Bildiğiniz üzere, yabancı uyruklular Türkiye’de çalışma izni bulunmaksızın çalışamamaktadırlar. Yabancının çalışma izni olmaksızın çalıştığı durumlarda, yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23.maddesine istinaden yabancıya ve yabancı çalıştıran işverene idari para cezası uygulanmaktadır. Bir işveren yanında çalışma izni olmaksızın çalışan yabancıya 2.400 Türk Lirası, kaçak olarak yabancı çalıştıran işverene ise her yabancı için 6.000 Türk Lirası para cezası kesilmektedir. Yabancının profesyonel meslek sahibi olup da bağımsız çalışma izni almadan çalıştığı durumlarda, 4.800 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilmektedir. Ayrıca, kaçak olarak çalışan yabancılar İç İşleri Bakanlığı’na bildirilerek Türkiye’den sınır dışı edilmektedirler.

Türkiye’de çalışmak isteyen Rusya uyruklu yabancıların çalışma izni almaları gerekmektedir. Kural olarak, çalışma izni vermeye yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olup, kişinin yurtiçinde ve yurtdışında bulunmasına bağlı olarak başvuru usulü farklılık göstermektedir.

Rusya uyruklu yabancının yurtiçi çalışma izni başvurusunda bulunabilmesi için Türkiye’de en az 6 aylık ikamet iznine haiz olması gerekmektedir. Çalışma izni başvurusunda bulunulacak Rusya uyruklu yabancının Türkiye’de ikamet izni olmadığı durumlarda, çalışma izni başvurusu uyruğunda bulunduğu veya sürekli ikamet ettiği 3. Ülkede bulunan Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliği aracılığı ile yapılmaktadır.

Rusya’dan Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Türkiye’de çalışmak isteyen Rusya uyruklu yabancıların öncelikle, Türkiye’de iş bulması gerekmektedir. Çalışma izni başvuruları işveren veya vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Yabancının Rusya’da bulunması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin Rusya’daki dış temsilciliğine çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Çalışma izni başvurusu, yabancı ile işveren arasında akdedilen iş veya hizmet sözleşmesinin Türkiye Cumhuriyeti Rusya dış temsilciliğine ibraz edilerek yapılmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda kişiye 16 haneli referans numarası verilmektedir. Bu referans numarası ile işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapılmaktadır.

Rusya Vatandaşlarından İstenen Belgeler

  İşverenden İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru Formu (Göçmen Büro tarafından düzenlenmektedir);
 2. Yabancı İşçi Başvuru Formu (Göçmen Büro tarafından düzenlenmektedir);
 3. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi;
 4. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço, kar ve zarar tablosu;
 5. İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil Numarası;
 6. Tarafımızca yapılacak başvurularda işveren tarafından verilen noter onaylı vekaletname.

     Rusya Uyruklu Yabancıdan İstenilen Belgeler;

 1. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciklerine iş sözleşmesi ibrazı ile alınan 16 haneli Referans Numarası;
 2. İş sözleşmesi (Göçmen Büro tarafından düzenlenmektedir);
 3. Pasaport Fotokopisi;
 4. En son mezun olan eğitim kurumundan alınan diplomanın noter tasdikli Türkçe çevirisi;
 5. 1 adet fotoğraf;

Çalışma İzninin Reddedilmesi Durumunda

Rusya uyruklu yabancının çalışma izin başvurusunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından reddedilmesi durumunda, ilgilisi tarafından ret kararına karşı 30 gün içinde idareye itiraz edilebilir. Bakanlığın itirazı da ret etmesi durumunda ilgililer İdare mahkemesine başvuru yapabilir.

Türkiye Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?

Yabancı işçinin mevcut çalışma izninin süresi dolmadan işveren tarafından çalışma izni uzatma başvurusunda bulunması gerekmektedir. Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izninin süresi bitmeden ve en fazla geriye yönelik iki aylık sürede yapılmalıdır.

Yabancılara çalışma izni belirli bir işverene bağlı olmak üzere, belirli işyerinde çalışmak üzere verildiğinden yabancının işyeri değiştirmesi durumunda, yeni işyeri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yeni başvuru yapılması gerekmektedir.

Çalışma İzni İkamet İzni Sayılır Mı?

Çalışma izin belgesi ile ikamet eden yabancıların ilaveten oturma izni başvurusunda bulunmaları gerekmemektedir. Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, çalışma izin belgesi aynı zamanda ikamet izin belgesi niteliği de taşımakta ve çalışma izni ikamet izni olarak sayılmaktadır. Bu sebep ile, kişinin ikamet izni belgesi alması gerekmemektedir.

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.