Kazakistan Vatandaşları için Türkiye’de Oturma İzni

Kazakistan Vatandaşları için Türkiye’de Oturma İzni Türkiye’nin Kazakistan’a uyguladığı vize muafiyeti kapsamında, Kazakistan vatandaşları vize almadan ülkemize gelebilir ve 30 gün boyunca ikamet izni almaksızın Türkiye’de ikamet edebilirler. Ancak 30 günden daha uzun bir süre Türkiye’de ikamet etmek isteyen Kazakistan vatandaşlarının ikamet izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Kazakistan uyruklu yabancının ikamet amacına uygun ikamet izni başvurusunda bulunması gerekmekte olup, ikamet izni başvuruları yabancının ikamet edeceği İl Göç İdaresi’ne yapılmaktadır. Kazakistan vatandaşları kısa süreli ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenim amaçlı ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni veya insan mağduru ikamet izni çeşitlerinden herhangi birine başvuru yaparak randevu talebinde

Posted in Blog | Leave a comment

Özbekistan Vatandaşlarına Türkiye Çalışma İzni

Özbekistan Vatandaşlarına Türkiye Çalışma İzni Özbekistan vatandaşlarının Türkiye’de mesleki faaliyette bulunabilmeleri için çalışma izin belgesi almaları gerekmektedir. Yabancıların çalışma izni başvuru usullerini düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince, izin belgesi düzenlemeye yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Özbekistan uyruklu yabancının Türkiye’den çalışma izni başvurusunda bulunabilmesi için şahsın en az 6 ay süreli oturma izni ile Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir. Yabancının Türkiye’de ikamet izninin bulunmadığı durumlarda, çalışma izin başvurusu Özbekistan’daki Türkiye Büyükelçiliği aracılığı ile yapılmaktadır. Özbekistan Vatandaşları Çalışma İzni Nasıl Alır? Özbekistan vatandaşlarının çalışma izin başvuruları Türkiye’den veya Türkiye dışından yapılabilir. Başvurunun yurtiçinden yapılacağı durumlarda, Özbek uyruklu yabancının Türkiye’de

Posted in Blog, Türkiye | Leave a comment

Özbekistan Vatandaşları için Türkiye’de Oturma İzni

Özbekistan Vatandaşları için Türkiye’de Oturma İzni Özbekistan vatandaşları ülkemize vize muafiyeti kapsamında herhangi bir vize almadan gelebilir ve 30 gün boyunca vize muafiyeti kapsamında ikamet edebilirler. Ayrıca, Özbekistan vatandaşları şartlarını taşımaları durumunda Türkiye’de kısa süreli oturma izni,  aile oturma izni, öğrenim amaçlı oturma izni, uzun dönem oturma izni, insani oturma izni veya insan ticareti mağduru oturma izni türlerinden herhangi birini alabilir. Çalışma izni belgesinin aynı zamanda oturma izni yerine de geçerli olması sebebiyle, çalışma izni bulunan Özbekistan Vatandaşlarının ilaveten oturma izni alması gerekmemektedir. Türkiye’de 30 günden fazla kalmak isteyen Özbekistan vatandaşlarının ikamet izni alması gerekmektedir. İkamet izni düzenlemeye yetkili makam

Posted in Blog, Türkiye | 2 Comments

Yabancılar İçin Çalışma İzni Alma Rehberi SSS

Yabancılar İçin Çalışma İzni Alma Rehberi Çalışma İzni Nedir? Çalışma izni, yabancı uyrukluya Türkiye’de çalışma hakkı veren izin belgesidir. Çalışma İzni vermeye yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Türkiye’de Çalışmak İsteyen Yabancı Ne Yapmalıdır? Öncelikle, yabancının bir işyeri bulması, daha sonra bu işyerinin çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir. Çalışma İzni Başvurusu Kim Tarafından Yapılmaktadır? Çalışma izni başvurusu yabancı uyruklu istihdam etmek isteyen işveren veya vekili tarafından yapılmaktadır. Yurtiçinden Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır? Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet izni bulunan yabancıların çalışma izin başvuruları yurtiçinden yapılmakta olup, işveren tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Yurtdışından

Posted in Blog | Leave a comment

Türkmenistan Vatandaşlarına Türkiye Çalışma İzni

Türkmenistan Vatandaşlarına Türkiye Çalışma İzni Türkiye’de çalışmak isteyen Türkmenistan vatandaşlarının çalışma izin ve usulleri diğer yabancı ülke vatandaşları gibi 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na tabidir. Yabancıların çalışma izinlerini düzenlemeye yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Türkiye’de daimi ikameti bulunmayan Türkmenistan vatandaşlarının Türkmenistan’daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciklerine doğrudan müracaat etmesi gerekmektedir. Türkmenistan uyruklu yabancının Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet izninin bulunduğu durumlarda Türkiye’deki şirket sahibi veya vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapılmaktadır. Çalışma İzin Başvurusu Nereye Yapılır? Yurtdışından yani Türkmenistan’dan yapılan çalışma izni başvurularında, Türkmen uyruklu yabancının Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesinde bulunan temsilciliğine müracaat etmesi

Posted in Blog | Leave a comment

Ukrayna Vatandaşlarına Türkiye’de Çalışma İzni

Ukrayna Vatandaşlarına Türkiye’de Çalışma İzni Türkiye’nin Ukrayna’ya uyguladığı vize muafiyeti kapsamında Ukrayna vatandaşları Türkiye’de 90 gün boyunca ikamet edebilmektedirler. Türkiye’de 90 günden fazla kalmak isteyen Ukrayna vatandaşlarının ikamet izni almaları gerekmektedir. Gerek vize muafiyet, gerekse de ikamet izni süresi boyunca yabancı uyruklu kişi çalışma izni bulunmaksızın Türkiye’de çalışamaz. Ukrayna uyruklu yabancıların Türkiye’de mesleki faaliyette bulunabilmeleri için çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni Ukrayna uyruklu kişiyi Türkiye’de istihdam edecek işveren tarafından yapılmaktadır. Çalışma izni vermeye yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olup, sağlık sektöründe çalışacak olan yabancılar için Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin alınması gerekmektedir. Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin esas ve

Posted in Blog, Ukrayna | Leave a comment

Bulgaristan Vatandaşları İçin Çalışma İzni

Bulgaristan Vatandaşları İçin Çalışma İzni Türkiye’nin Bulgaristan’a uyguladığı vize muafiyeti kapsamında Bulgaristan vatandaşları ülkemize giriş tarihinden itibaren 90 gün boyunca vize veya ikamet izni gerekmeksizin ikamet edebilirler. Ancak vize muafiyeti kapsamında Türkiye’ye gelen yabancılar çalışma izni almaksızın Türkiye’de herhangi bir mesleği icra edemez, çalışamazlar. Bulgaristan’ın gerek Türkiye’ye komşu olması, gerekse Türk asıllı vatandaşlarının bulunması sebebi ile her yıl ülkemize çalışmak üzere çok sayıda Bulgaristan vatandaşı çalışmaya gelmektedir. Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’de çalışabilmesi için çalışma izni alması gerekmektedir. Çalışma izni başvurusu yabancı uyruklunun yanında çalışacağı işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Bulgaristan uyruklu kişilerin çalışma izin başvuruları bir iş veya

Posted in Blog, Bulgaristan | Leave a comment

Rusya Vatandaşlarına Türkiye’de Çalışma İzni

Rusya Vatandaşlarına Türkiye’de Çalışma İzni Bildiğiniz üzere, yabancı uyruklular Türkiye’de çalışma izni bulunmaksızın çalışamamaktadırlar. Yabancının çalışma izni olmaksızın çalıştığı durumlarda, yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23.maddesine istinaden yabancıya ve yabancı çalıştıran işverene idari para cezası uygulanmaktadır. Bir işveren yanında çalışma izni olmaksızın çalışan yabancıya 2.400 Türk Lirası, kaçak olarak yabancı çalıştıran işverene ise her yabancı için 6.000 Türk Lirası para cezası kesilmektedir. Yabancının profesyonel meslek sahibi olup da bağımsız çalışma izni almadan çalıştığı durumlarda, 4.800 Türk Lirası tutarında idari para cezası verilmektedir. Ayrıca, kaçak olarak çalışan yabancılar İç İşleri Bakanlığı’na bildirilerek Türkiye’den sınır dışı edilmektedirler. Türkiye’de

Posted in Blog, Rusya | Leave a comment

İran Vatandaşlarının Çalışma İzni

İran Vatandaşlarının Çalışma İzni İran vatandaşları vize muafiyeti kapsamında ülkemizde her hangi bir vizeye ve izne gerek duymadan 90 gün boyunca ikamet edebilmekteler. Fakat bu süre zarfında Türkiye’de herhangi bir mesleği icra edemezler. İran vatandaşlarının Türkiye’de çalışabilmeleri için çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni belgesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olup aynı zamanda oturma izni yerine de geçerlidir. Yabancıların çalışma izni başvuruları yurtiçinden ve yurtdışından olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Türkiye’de en az 6 ay süreli oturma izni ile ikamet eden İran uyruklu yabancılar yurtiçinden çalışma izni başvurusunda bulunabilirler. Yurtdışında bulunan İranlılar, İran veya daimi ikamet ettikleri 3.ükede

Posted in Blog | 1 Comment

İran Vatandaşları Oturum İzni

İran Vatandaşları Oturum İzni Devletin kendi sınırları içinde egemenlik yetkisine sahip olması uluslararası hukukun en önemli ilkelerinden biri olup, her bir devlet kendi sınırları içinde bulunan yabancıların hak ve hukuklarını ulusal yasaları ile düzenlemektedir. Başka bir deyişle, her bir ülke kendi ülkesine kimlerin geleceğine, ne kadar süre ile kalacağına karar vermektedir. Türkiye’nin izlediği vize politikası gereğince, hem resmi hem de umuma mahsus pasaport sahibi İran vatandaşları ülkemize vizesiz seyahat edebilmektedirler. İran vatandaşlarına tanınan vize muafiyet süresi 90 gün olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, İran vatandaşları 90 gün boyunca her hangi bir vizeye ve harca tabi olmadan ülkemizde ikamet edebilmektedirler. 90 günden fazla

Posted in Blog | 1 Comment

 

Paylaşmak Güzeldir