Deport Nedir

Deport Nedir
Deport Nedir

Hakkında sınır dışı etme kararı bulunan bir yabancının kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye çıkışının yaptırılmasıdır.

Hakkında deport kararı alınan bir yabancıya veya legal temsilcisine ya da avukatına, sınır dışı kararı yasal gerekçeleriyle beraber tebliğ edilir.

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde bu konuya bakmak üzere yetkilendirilmiş idare mahkemesine müracaat edebilir.

Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna müracaat edilmesi hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

 

Deport Nasıl Kaldırılır? Cezası Nasıl Ödenir?

Hakkında deport işlemi uygulanarak ülkemize girişi yasaklanan yabancıların yasaklı oldukları süre içinde tekrar ülkemize gelmek istemeleri halinde birtakım işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Turistik vizeler dışındaki haklı talepler (öğrenim, aile birleşimi, mahkemesinin görülmesi, rehabilitasyon, gayrimenkulün olması vb. gibi) doğrultusunda gerekli araştırmalar yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Bu işlemler hakkında detaylı bilgi için +902129700288 no’lu telefondan bilgi alabilirsiniz.

 

Kimler Hakkında Deport Etme Kararı Alınır?

 1. 5237 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,
 2. Terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olan yabancılar hakkında,
 3. Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve düzmece evrak kullanan yabancılar ile ilgili,
 4. Türkiye’de bulunduğu müddet zarfında geçimini yasal olmayan yollardan sağlayan yabancılar ile ilgili,
 5. Kamu düzeni veya kamu güvenliği veyahut kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,
 6. Vize veya vize muafiyeti müddetini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilen yabancılar ile ilgili,
 7. Oturum izinleri iptal edilen yabancılar ile ilgili,
 8. Oturum izni bulunup da müddetinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini on günden fazla ihlal eden yabancılar ile ilgili,
 9. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar ile ilgili,
 10. Türkiye’ye legal giriş veya Türkiye’den legal çıkış kararlarını ihlal eden yabancılar ile ilgili,
 11. Türkiye’de giriş yasağı bulunmasına karşın Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılar ile ilgili,
 12. Beynelmilel savunma müracaatı reddedilen, beynelmilel savunmadan hariçte tutulan, müracaatı kabul edilemez olarak değerlendirilen, müracaatını geri çeken, müracaatı geri çekilmiş sayılan, beynelmilel savunma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar ile ilgili,
 13. Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılar ile ilgili,
 14. Beynelmilel müessese ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar ile ilgili,
 15. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri dahilinde oldukları değerlendirilen beynelmilel savunma müracaat sahibi veya beynelmilel savunma statüsü sahibi kişiler ile ilgili uluslararası savunma işlemlerinin her mertebesinde sınır dışı etme kararı alınabilir.

 

Türkiye’yi Terke Çağrı Nedir?

Haklarında deport etme kararı alınan yabancılara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden az olmamak üzere 30 güne kadar süre tanıyan (çıkış izin belgesi ile) ve bu süre içinde kolluk personeli refakat etmeksizin ülkemizi ayrılmalarını isteyen uygulamayı dile getirmektedir. Türkiye’yi terke çağrı edilen yabancıların, bu süre içinde oturum izni veya çalışma iznine başvuru yapmaları mümkün olmamaktadır.

 

Türkiye’yi Terke Çağrı Hangi Yabancılara Uygulanmaz?

Haklarında deport kararı alınan yabancılardan kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, legal giriş veya legal çıkış kaidelerini ihlal edenlere, düzmece evrak kullananlara, asılsız evraklarla oturum izni almaya çalışanlara veya aldığı belirlenenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara, terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi veya çıkar emelli suç örgütü yöneticisi, azası veya destekleyicisi olanlara bu usul uygulanmaz.

 

Sınır Dışı Etme Kararı Alınmayacak Yabancılar Kimlerdir?

 1. Hudut dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, eziyete, insanlık dışı veyahut onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı ile ilgili ciddi emare bulunan yabancılar ile ilgili,
 2. Ciddi sağlık meseleleri, yaş ve gebelik vaziyeti sebebiyle seyahat etmesi riski görülen yabancılar hakkında,
 3. Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi olanağı bulunmayan yabancılar hakkında,
 4. Mağdur destek sürecinden faydalanmakta olan insan ticareti mağdurları yabancılar hakkında,
 5. Tedavileri bitinceye kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları yabancılar hakkında, sınır dışı kararı alınmaz.

 

Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

Ayrı olarak;

 1. Vizesi veya oturum izinleri iptal edilenlerden 10 gün içinde çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında,
 2. Vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlardan çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında,
 3. Vize alarak veya vize muafiyetiyle gelen ve ikamet izni talepleri reddedilenlerden vize süresi veya vize muafiyeti sürelerini kullanan yabancılar hakkında,
 4. Oturum izni bulunup da süresinin bitmesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan oturum izni müddetini 10 günden fazla ihlal edenlerden çıkış yapmak üzere kendi kendine hudut kapılarına gelen yabancılar ile ilgili,
 5. Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, 10 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlardan çıkış yapmak üzere kendi kendine hudut kapılarına gelen yabancılar ile ilgili,
 6. Beynelmilel savunma müracaatını geri çeken veyahut geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat ettiğini ve gönüllü olarak ülkesine dönmek istediğini yazılı olarak beyan eden yabancılar ile ilgili,
 7. Beynelmilel savunma müracaatını geri çeken veyahut geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat ettiğini yazılı olarak beyan eden ve Yasanın diğer kararlarına göre Türkiye’de kalma hakkı bulunan yabancılar ile ilgili,
 8. Mahkemece net karar verilene kadar, Beynelmilel savunma müracaat sahiplerinden kabul edilemez müracaat ve hızlandırılmış değerlendirme çerçevesinde yargı yoluna müracaat eden yabancılar ile ilgili, hudut dışı etme kararı alınmaz.

Ülkemize girmek isteyen yabancılar ile ülkemizden çıkış yapmak vaziyetinde olan yabancıların, açık olan hudut kapılarımızdan, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen evraklarla giriş/çıkış yapmaları gerekmektedir.

Ülkemizden çıkış yapacak olan yabancılardan yanlarında geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen evrak bulunmayanların, kendi temsilciliklerinden evrak alarak (pasaport veya seyahat belgesi gibi) bu evrakla çıkış yapabilirler.

Ülkemize giriş/çıkış yapacak yabancıların pasaport veya pasaport yerine geçen evrak veyahut evrakları ile diğer evrakları, ülkemize giriş/çıkış sırasında görevlilere gösterme zorunlulukları bulunmaktadır.

 

Deport Sorgulama

Ülkemize giriş yapan yabancılar ile ilgili, yabancının ülkemize girişine müsaade edilmeyecek kişilerden olduğuna yönelik kuşku duyulması halinde, kolluk birimleri tarafından teferruatlı bir inceleme yapılabilir. Bu işlemler esnasında yabancının vaziyeti araştırılır ve bu kontrol işlemi en fazla dört saat içinde bitirir. Bu müddete adli işlemlerde geçen müddet dâhil değildir. Şayet dört saatlik süre aşılacaksa yabancının rızası aranır. Kapsamı geniş kontrol süresi içinde yabancı ülkesine dönebileceği gibi ülkeye kabulle alakalı işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir.

Ülkemize girişlerine müsaade edilmeyecek kişilerden olduğu belirlenen yabancılar, kabul edilemez yolcu olarak işlem görür ve bu yabancılar ihtiyaç duyulan bildirim yapılarak ve ülkeden ayrılış işlemleri için taşıyıcı firmayla ihtiyaç duyulan koordinasyon sağlanarak ülkemizden çıkartılırlar.

 

Ülkemize Giriş Yapılmasına İzin Verilmeyecek Olan Yabancılar

Pasaportu, pasaport yerine geçen evrakı, vizesi veya oturum ya da çalışma izni olmayanlar ile bu evrakları veya izinleri hileli yollarla edindiği veya düzmece olduğu anlaşılanlar, vize, vize muafiyeti veya oturma izni müddetinin bitiminden itibaren en az altmış gün müddetli pasaport veya pasaport yerine geçen evrakı olmayanlar, Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından mahzurlu görülenler, kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine asal olan suç veya suçlardan maznun olanlar ya da kararlı bulunanlar, ülkemizde kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar, Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış emelini haklı nedenlere dayandıramayanlar, kalacağı sürede, yeterli ve düzenli parasal olanağa sahip olmayanlar, vize ihlalinden veya evvelki oturum izninden doğan veyahut 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü İle ilgili Yasaya göre takip ve tahsil edilmesi şart olan alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Yasanına göre izleyen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenlerin ülkemize giriş yapmalarına izin verilmezler ve geri gönderilirler.

 

Giriş Yasağı Nedir?

Yabancının ülkemize giriş yapmasının engellenmesi, girişine izin verilmemesi demektir. Giriş yasağı olan bir yabancının ülkemize normal koşullarda giriş yapması, ancak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, yabancının giriş yasağının kaldırılması, giriş yasağı gizli kalmak kaydıyla da yabancının belirli bir müddet için Türkiye’ye girişine müsaade edilmesi olasıdır.

Ülkemiz dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde mahzur görülen yabancıların ülkeye girişleri yasaklanabilir.

Ülkemizden sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişleri yasaklanır.

Paylaşmak Güzeldir

30 Comments

  1. Merhabalar,

   Hangi ülkeden gelmek istiyorsunuz. Bazı ülkelerin vize muafiyeti var.

  1. Merhabalar,

   Cezanız bittiğinde Türkiye ye tekrar giriş yaptığınızda cezanızı ödeyebilirsiniz

 1. Merhaba. Beni çalışma izni olmadan çalıştığım için 3527 TL ceza kesildi. Ben bu cezayı odersem de sınır dışı edilecemmi? Kızım burda okulda okuyor. Birde sözleşmeyle ev almışam. Bunların bana bir yardımı olacacakmı. On gün sonra da oturma izni almak için randevum var acaba göç idaresi oturma izni verecek mi?

  1. Sayın Ziyaretçimiz merhaba,

   Çalışma izniniz olmadığı için çalıştığınız için cezanızı ödeseniz bile deport edileceksiniz. Cezanızı ödeyip ülkenize gidin, işvereniniz bize ulaşsın çalışma vizesi ile sizi geri getirelim,

   Saygılarımızla.

 2. iyi günler 2016 yilinda vize ihlali sebebiyle ülkeden çıkarken para cezasini yatrmayan ve deport alan özbek vatadaşının kaçyıl ceza aldığıni kaçyılı kaldıgıni veya aldigi cezayi ödeyip deport kararinin kaldirlmasi mumkunmudur 5yil ceza almisa eger kalan sureyi para cezasina cevirmek kalan surenin iptalini istemek mümkün müdür cezaların maliyet leri nedir bilgi alabilir miyiz

 3. 14 şubatta tutuklandım 27 şubatta sınırdışı edildim cezamı nerden ögrenirim bunla ilgili avukat tuttum o hiç birşey sölemiyor ayrıca deport edilme sebebim ikamet abimin yanında kaldım

 4. merhabalar, benim abim antalya da çalışıyordu 2018 de patron memnundu. istanbul da oturumizine başvurmuştu, ve 8 ay bekleyınce oturma izini cikmadi 1302 ci sıradayidi , 8 ayin içerisinde ancak 203 sıraya gelmişti evrakları. çıkış yapmaya karar vermişti. ve çikış yaptıgında ata turk havalimanında cezayi odedi belgesi bile var. ama çalışanlar bilgisayarda kayıt etmemişler. para ortalıktan kayboldu. ama dedigim gibi paranın odendigi elinde belgesi var. ve 8.04.19 giriş yaptı ama sınır dışı oldugunu soylediler. okadar agladı ki cezayı odedıgıne ramen tekrar iki katini odemeye razıyıdı , ve belgeyı gosterdıgınde hıc bır sey anlatmadan odaya kapatılar. ıkı saat bekletip tekrar memleke te gonderdıler. her yerden şikayet ediyoruz , boyle bir hata olamaz hayatını mahvetiler. sizden yardim bekliyorum lutfen yalvarıyorum yardımci olun lutfen. ben ablasıyım ıstanbuldayim . ve bu arada biz ahiska turkuz bizi zaten her yerden surgun etiler bari oz turkiyemiz ortalikta birakmasın. yalvarıyorum. benim numaram 05312324614 . iki uç katını oderim yeterki deport kaldırılsın abim tek başina kaldi kirgizstanda biz aylece buraya taşındık yık o dayanamaz. kendini intar etmeye kalkişiyor yaşamak istemiyor lutfen yalvarıyorum . ve valizi kayboldu eşyasız kaldi ortalıkta boyle birşey olamaz,.
  ben 4 yıl burdayım turkiyeye sevgim sonsuz. veşoyle birşey var deport oldugunda davet belgesiyle giriş yapabiliyormuş aya kadar her yıl bu dogrumu .

  ilgilendiginiz ve zaman ayırdıgınız için sonsuz teşekurler. yardim edin lutfen turkleri sahipsiz birakmayin….

 5. Gürcistan vatandaşıyım. Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 96 gün sonra ülkeme geri dönebileceğim. 6 günlük süre ihlali için ceza ödemem gerekiyor mu?
  İhlal süresi 10 veya 20 gün olursa ceza farklı mı oluyor? Cezam kaç lira civarında olur? Ceza Türk Lirası ile mi ödeniyor? Yoksa USD ile mi?

  1. NADİA HANIM CEZA ORANINDA ÇOK FARK OLMAZ YANINIZDA TÜRK PARASI OLSADA OLUR DOLARDA OLSA OLUR FARK ETMEZ

 6. Merhaba. Ben turkmenistan vatandasiyim. Eskiden ogtenciyidim. Fakat 2009 deport oldum . 2.5 sene ve ogrenci ikametgahimi aldilar. Simdi 10 sene . Gecti. Artik turkiye gelebilirmiyim. Saygilar

 7. meraba ben universite okuyodum usak ilinde universiteyi dondurdum ve askere gittim sonra yine geldim turkiyeye 2018 ci yilda deport oldum. fazla zaman kalmakdan oturu para cezasi dediler odemedim simdi gelmek istiyorum yeniden hem universiteye gore hemde calishmak icin bunun icin napabilirim?
  teshekkurler

  1. Merhaba
   YURT DIŞINA ÇIKARKEN CEZA ÖDEMENİZ SIKINTILARLA UĞRAŞMAK ZORUNDA BIRAKACAK SİZİ. NE KADAR GİRİŞ YASAĞI KOYDUKLARINA BAKILMASI LAZIM.
   ÇALIŞMA VİZESİ İLE GELEBİLİRSİNİZ.

 8. Merhaba ben turkiyeden gelirken cezami odemedim iptal vurdular pasaportuma 100gun sonra parayi odeyerek gece bilirsin dediler…oyle gece bilirmiyim?

 9. 2 yıl ızın olmadan Turkıyede qalan Azerbaycan vetendacı oturum ala bılmek ıcın ne etmek lazım
  ceza na kadar olkeden gırıb cımaqı lazımmı

 10. Merhaba benim 350 tl cezam vardi otobusde cuzdanimi caldilar cezayi odeye bilmedim 5 yil deportu vurdular derdimi anlatamadim simdi Bakuden Turkiyeye nasil gide bilirem

 11. Ben vatandaş Romanya şu anda denetim serbestlik yapiorum İstabul Bakırköy 1yıl oturma izin lazım olur yoksa olmaz? Ne lazım?

 12. Merabalar ben Özbekistan vatandașiyim 3 ay ünce Turkeadan memleketime dundum gelirken ceza udedim deport yaptı de ya şubhelaniyom çünkü 2018.25.08 ayda şartlı giriş yapmıştım oturma izini alamadım o yüzden deport yapabilirler mi. Ve nasıl bilsem ölür depor öldüğümü.

 13. Merhabalar. Mart ayında çocuklarım için başvuru yapmıştım. 89 tllik harç bedeleni ödememiş olduğumdan dolayı başvuru değerlendirme aşamasında kalmıştı. Mayıs ayının sonunda oğlumu memlekete götürmek zorundaydım. 365 tl ceza ödeyip gittik. Dönüşte 89 tlik vergi bedelini de ödedim, 365 tl lik ceza ödemesini de alıp KDB odasına verdim. Haziran ayının sonunda çocukları yenidən Baküye götürmem gerektiğini söyledim. Bir kaç gün içinde oturumları çıkar dediler. Siteden kontröl ediyorum, başvurular hala değerlendirme aşamasında. Onaylanmadığı için 15 günlük izin de alamıyoruz. 2 temmuzda uçağımız var. Bu sefer de ceza ödersem oğlumun sınır dışı edilme ihtimali var mı? Oğlum 14 yaşında.

 14. Özbekistan vatandaşı olan eşim 11 ay Türkiye’de kaçak kaldı ve Özbekistan’a resmî nikah işlerini halletmemiz için 16/06/2019 da evrakları almaya gitti çıkarken hava alanında borcunu ödedik 1253 tl orda işlemleri bitirip 14 gün sonra Türkiye’ye geri dönüş yaptı ama İstanbul AirPort da dış hatlardan iç hatlara geçişine izin verilmedi vize ihlali olduğu söylendi eşimin 1 yıl vizesi var ama deport olduğunu söylediler biz çıkarken borcunu ödedik ne yapmamız lazım deport konuşsa bile kaç yıl deport oldu bunu nasıl çözebiliriz en erken Türkiye’ye girişini nasıl yapabiliriz

 15. Merhaba, İran’da bulunan bir aile daha önce Türkiye’de 2 yıl resmi kaldılar fakat bazı olumsuz sebeplerden dolayı İran’a gittiler.deport edildiler.
  5 yıl giriş yasağı var.
  2.5 yıl sonra 5 yıllık deport süresi bitiyor.
  Deport’un kalması 2.5 yıl beklemeden Türkiye ye gelmeleri için ne gereklidir?
  Saygılarımla

  1. Sayın ziyaretçimiz merhaba,

   Deport sebebini bilmeden çözüm üretemeyiz, süreyi beklemeden deport kaldırma ve vize alım işlemi yapılabilir. Ofisimize gelin uzman danışmanık ve başvuru hizmetlerimizden yararlanarak aileyi geri getirebilirsiniz,

   Sayglarımızla.

 16. Merhaba . benim arkadaşım 180 günde 3 ay olarak Türkiyeye giriş yaptı . sonra tekrar Almanyaya geri döndü fakat 21 gün ihlal vardı ve ödeme yaptık . 3 ay sonra tekrar geldi . ve şimdi tekrar ihlal durumunda . 2 ay kadar ihlali var . acaba şimdi geri dönse ve ödeme yapsak tekrar 3 ay sonra geri gelebilir mi ? yada daha uzun bir süre mi olacaktır? teşekkürler

  1. Sayın ziyaretçimiz merhaba,

   Vize ihlalini alışkanlık haline getirdiğiniz için pasaport memurunun arkadaşınızı ülkeye sokmama ihtimali her zaman bulunmaktadır, arkadaşınıza ikamet izni almanızı tavsiye ederiz. Uygun fiyatlı danışmanlık ve başvuru hizmetlerimizden faydalanabilmek için bize sitemizin iletişim kısmında yer alan, adres ve telefonlardan ulaşabilirsiniz,

   Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.