Kısa Dönem İkamet İzni

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ NEDİR?

Kısa Dönem İkamet İzni
Kısa Dönem İkamet İzni

İkamet izninden muaf olanlar dışında Türkiye’de vize veya vize muafiyetinin tanımış olduğu süreden daha uzun ya da 90 günden daha uzun bir süre ile kalmak isteyen yabancıların kısa dönem ikamet izni ya da diğer adıyla kısa dönem oturma izni almaları zorunludur.

Ülkemizde vize veya muafiyet sürelerinden fazla kalmak isteyen yabancılar, kalış amaçlarına uygun olarak ikamet almak durumundadır. Kısa dönem ikamet izni ülkemizde kalabilmek/ikamet edebilmek için farklı ikamet modülleri bulunmaktadır.

Farklı ikamet çeşitlerinden (öğrenim-aile-uzun süreli-insani-insan ticareti mağduru ikamet modülleri) çeşitlerinden faydalanamayan/şartları tutmayan yabancıların ülkemizde kalabilmeleri için aşağıda çeşitleri yazılı ikamet izinlerinden durumlarına uygun olan kısa dönem ikamet izni müracaatlarını yapmaları ve kısa dönem ikamet izni almaları gerekmektedir.

 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

 1. Bilimsel bir araştırma için Türkiye’ye gelecek olan kişiler için
 2. Türkiye’de gayrimenkulü bulunan kişiler için kısa dönem ikamet izni
 3. Ticari bağlantı ya da iş kurma amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için
 4. Hizmet içi eğitim programlarına katılmak amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için
 5. Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu sözleşmeler nedeniyle ya da öğrenci değişim programı kapsamında eğitim amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için
 6. Turizm amaçlı olarak Türkiye’ye gelecek olan kişiler için kısa dönem ikamet izni
 7. Tedavi görmek amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kısa dönem ikamet izni kişiler için (Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımaması gerekir)
 8. Adli veya idari makamların bu yöndeki talepleri veya kararı nedeniyle Türkiye’de kalması gereken kişiler için
 9. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçen kişiler için
 10. Türkçe dil kurslarına katılacak kişiler için
 11. Kamu kurumları kanalıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak kişiler için
 12. Mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayan kişiler için
 13. Bakanlar Kurulunca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacak olan kişiler ile bunların eş ve ergin olmayan bakmakla yükümlü olduğu bağımlı çocukları için
 14. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için verilen izinleridir.

 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ TÜRLERİ;

 1. (j) ve (k) bentleri kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla 5’er yıllık sürelerle,
 2. (i) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 1 yıl süreli kısa dönem ikamet izni,
 3. (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla 2 defa,
 4. (j) ve (k) bentleri hariç olmak üzere, her defasında en fazla 2’şer yıllık sürelerle verilebilir.

 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİNİN ŞARTLARI

 1. Yukarıda yazılı kısa dönem ikamet izni çeşitlerinden bir veya birkaçının şartlarını sağlayarak talepte bulunmak ve bu taleple ilgili bilgi ve belgeleri sunmak
 2. Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyen yabancı kişilerden biri olmamak
 3. Genel sağlık ve güvenlik standartlarına sahip olmak ve uygun barınma şartlarını taşıdığını kanıtlamak
 4. İdare tarafından talep edildiği takdirde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydı belgesini ibraz etmek
 5. Türkiye’de kalınacak adres bilgilerini ibraz etmek

 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNUN REDDİ, İPTAL EDİLMESİ YA DA UZATILMAMASI

Aşağıdaki durumlarda kısa dönem ikamet izni başvurusu kabul edilmez, oturma izni verilmişse iptal edilir, süresi biten oturma izni uzatılmaz:

 1. Kısa dönem ikamet izni için gereken şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya uygun koşulların ortadan kalkması
 2. Verilmiş olan oturma izninin, veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi
 3. Zorunlu kamu hizmeti, görev, eğitim veya sağlık nedenleri dışında bir sebeple son 1 yıl içinde toplamda 120 günden daha fazla bir süre Türkiye dışında kalınması
 4. Hakkında geçerli sınır dışı etme kararı olanlara ya da Türkiye’ye giriş yasağı kararı bulunanlara oturma izni verilmez, verilmişse de iptal edilir ve/veya uzatılmaz.

 

Kısa Dönem İkamet İzni Gerekli Belgeler

 1. Kısa Dönem İkamet izni başvuru formu
 2. Pasaport veya yerine geçen belge
 3. Fotoğraf (biyometrik, güncel ve beyaz fonda çekilmiş)
 4. Geçim belgesi
 5. Sağlık sigortası (Göçmen Büro tarafından sigorta yaptırabilirsiniz verilmektedir)
 6. Adresle ilgili belgeler
 7. Diğer belgeler (varsa evlilik cüzdanı, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı, ölüm belgesi vb.)
 8. Bilimsel bir araştırma nedeniyle Türkiye’ye gelecek olan kişiler için ilgili kurumdan, yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı ya da ıslak imzalı, mühürlü ve kaşeli yazı
 9. Türkiye’de gayrimenkulü bulunan kişiler için tapu müdürlüğünden alınan konutun halen kendinize ait olduğunu gösterir güncel resmi yazı, tapu fotokopisi, DASK
 10. Ticari bağlantı ya da iş kurma amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için şirketin faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, varsa önceden yapılan ticari işlere ilişkin belgeler, varsa kurulacak işle ilgili belgeler
 11. Hizmet içi eğitim programlarına katılmak amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak hizmet içi eğitimin süresini ve yerini gösterir resmi yazı
 12. Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu sözleşmeler nedeniyle ya da öğrenci değişim programı kapsamında eğitim amacıyla kısa dönem ikamet izni ile Türkiye’ye gelecek olan kişiler için eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj yazısı
 13. Tedavi görmek amacıyla Türkiye’ye gelecek olan kişiler için tedavi görülecek kamuya bağlı veya özel hastanelerden alınacak hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair, tedavi süresini belirten doktor imzalı ve başhekim imzalı/ onaylı tedavi belgesi
 14. Adli veya idari makamların bu yöndeki talepleri veya kararı nedeniyle kısa dönem ikamet izni ile Türkiye’de kalması gereken kişiler için adli ve idari makamlardan alınan yabancının ülkemizde kalmasını gerektirdiğine dair, sürenin de belirtildiği resmi talep yazısı ve/veya kararı
 15. Türkçe dil kurslarına katılacak kişiler için Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum ve kuruluştan alınacak eğitim gördüğüne ve süresine dair belge
 16. Kamu kurumları kanalıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak kişiler için eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir resmi yazı
 17. Mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden Türkiye’de yüksek öğrenimini tamamlayan kişiler için diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Paylaşmak Güzeldir

25 Comments

 1. Ukrayna vatandaşı olan Kız arkadaşımın Türkiye’de kalabilmesi için oturum izni çıkartmak istiyorum bu nedenle gerekli işlemler nelerdir ve bana maliyeti nedir bilgilendirirseniz sevinirim
  Saygılarımla
  Fahri ÇEYİNKAYA

  1. Sayın misafirimiz merhaba,

   Türkiye’nin uyguladığı vize politikası gereğince, Ukrayna vatandaşları vize muafiyeti kapsamında 90 gün boyunca Türkiye’de kalabilirler. 90 günden daha uzun bir süre Türkiye’de ikamet etmek isteyen Ukrayna uyruklu yabancıların ikamet izni almaları gerekmektedir. İkamet izni başvuruları yabancının ikamet ettiği il veya ilçedeki Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılmakta olup, Göç İdaresi tarafından bir takım evraklar talep edilmektedir. İkamet izni başvurularınızı bizim aracılığımızla eksiksiz olarak yapabilirsiniz. İkamet izni başvurusu için gerekli bilgi ve belgelere ilişkin tarafınıza mail gönderilmiştir. Mailimizi inceledikten sonra iletişim bilgilerimizde yer alan numaralardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla,

  1. Sayın misafirimiz merhaba,

   Öncelikle oturum izniyle Türkiye’de çalışma hakkınız olmadığını bildirmek isteriz. Türkiye’de çalışabilmek için öncelikle, bir iş yeri bulmanız, daha sonra bu iş yerinin sizi çalıştırabilmek için çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.
   Oturum izni, bir diğer adıyla, ikamet izni yabancıya Türkiye’de kısa süreli ikamet hakkı tanımaktadır. İkamet izni harcı yabancının uyruğunda bulunduğu ülkeye göre değişiklik göstermektedir. İkamet izni başvurusunda talep edilen belgeler ikamet izni türüne göre de farklılık göstermekte olup kural olarak aşağıdaki ortak belgeler talep edilmektedir:
   1. İkamet İzni Başvuru Formu;
   2. Pasaport veya yerine geçerli belgenin aslı veya fotokopisi;
   3. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (İdare destekleyici belge isteyebilir);
   4. Geçerli Sağlık Sigortası;
   5. Kira sözleşmesinin noter tasdikli nüshası.

   Saygılarımızla,

 2. Selam Azerbaycan dan kayınvalidem ve eşimin 10 yaşında yeğeni bizi ziyarete geldiler bildiğim kadarıyla vizeleri 1 ay bunu 3 aya nasıl uzatabilirim.birde küçük bebeğimiz var kayınvalidem bakıcı olarak burada kalabilirmi her iki konu içinde yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Sayın misafirimiz merhaba,

   Türkiye’nin Azerbaycan’a uyguladığı vize muafiyeti kapsamında, Azerbaycan vatandaşları vizeye tabi olmaksızın 30 gün boyunca Türkiye’de kalabilirler. Daha uzun bir süre Türkiye’de kalmak isteyen Azerbaycan vatandaşlarının ikamet izni almaları gerekmektedir. İkamet izni başvurusu, yabancının Türkiye’ye giriş yapmasından sonra yapılmaktadır. Kayınvalidenize 1 yıllık ikamet izni veya çalışma izni alabilirsiniz. Torununa bakacak olması sebebiyle çalışma izni alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Bu sebepten çalışma izni alıp almamak tamamen sizin tercihinize bağlıdır.

   Saygılarımızla,

   1. Meraba.Türkiyeye yürleşmek istitoruz.turistlik oturum ala bilirmitiz?hanfi belgeler gerekir randevu aldıktan sonra?

 3. Selam. Ben Azerbaycandan gelerek orda yaşamak gelecekte olursa çalışarak yaşamak istiyorum. İlk başta neler yapmam gerek? Oturma iznini geldikten sonrami yoksa öncemi almam lazım? Çalışma izni Azeri vatandaşlar için nasıl? Ve şu dokümanları düzeltmem için nerelere başvuruda bulunmaliyim? Teşekkür ederim .

  1. Merhaba, bizden hizmet alarak tüm işlemlerinizi sağlam ve doğru şekilde yaptırabilirsiniz.

 4. Selam aleykum. Azeriyim, yeni evlendik. Eşimle bir kaç ay türkiyede yaşamak istiyoruz. Türkiyede akrabalarımız var, onlarda kalıcaz. Oturma izni almak için akrabalarımızın evinin tapusu yeterli mi?

  1. Merhaba, bizden hizmet alarak tüm evraklarınızın hazırlanması ile alabilirsiniz.

 5. Slm Azeri bayan bı tanıdığım Gaziantep’te oturum izni almak istiyor.azerilere kaç ay oturum izni veriliyor ve nerden başvuru yapacak.istenilen şartlar evraklar nedir.simdiden teşekür ederim.

  1. Merhaba Gaziantepte çok fazla Suriyeli olduğu için diğer ülke vatandaşı yabancılara oturum izni verilmemektedir.

 6. Merhaba,Türkiye’ye şubat ayında 3 aylık kurs eğitimi almak için gelmek istiyorum.Türkiye’de oturma iznini nasıl ala bilirim?Kendim Azerbaycan vatandaşıyım.Hangi belgeler lazlm?

  1. Merhaba, alacağınızın eğitimin içeriğine göre öğrenci vizesiyle gelmeniz gerekebilir.

 7. Ukrayna vatandaşı olan Kız arkadaşımın Türkiye’de kalabilmesi için oturum izni çıkartmak istiyorum bu nedenle gerekli işlemler nelerdir ve bana maliyeti ne olacak.toplam hizmet bedeliniz nedir .

  bu arada mersinde oturuyorum .sizin tarafınızdan hizmet yapılırsa size fotograf dısında evrak yollayacakmıyım

  slmlr

  ahmet

  1. Merhaba, bize ödeyeceğiniz ücret 750 TL danışmanlık ücreti artı yaşına göre sağlık sigortası ücretidir, geriye kalan masraflarınız devlete ödeyeceğiniz masraflardır. iletişim numaralarımızdan iletişime geçebilirsiniz.

 8. Iyi günler nişanlım azerbaycanlı ve evlenmeden turkiyeye yerleştirmek istiyoruz Nasıl bir yol izlemeliyiz ; daha sonra evlilik için nasıl yol izlemeliyiz yoksa bir seferde evlenerek müracaatımız (yada evlenmek için müracaatımız) nasıl olmalıdır.
  En kısa yol ve ücretleri ile ilgili bilgi rica ediyorum.(bu arada yaşanacak il İzmir)

 9. Ben vatandaşlık almak için önceden ha gi belge gerekli oturma iznini yoksa ikamet iznimi

 10. Merhaba. Ben Azerbaycan vatandaşıyım.İstanbulda MEB onaylı uzman estetisyenlik sınavına girmem için oturma izni şartmı? Orda yaşamadığım sürece oturma izni alıp geri dönersem olurmu?

  Önceden teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.