Özbekistan Vatandaşlarına Türkiye Çalışma İzni

Özbekistan Vatandaşlarına Türkiye Çalışma İzni

Özbekistan vatandaşlarının Türkiye’de mesleki faaliyette bulunabilmeleri için çalışma izin belgesi almaları gerekmektedir. Yabancıların çalışma izni başvuru usullerini düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince, izin belgesi düzenlemeye yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.
Özbekistan uyruklu yabancının Türkiye’den çalışma izni başvurusunda bulunabilmesi için şahsın en az 6 ay süreli oturma izni ile Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir. Yabancının Türkiye’de ikamet izninin bulunmadığı durumlarda, çalışma izin başvurusu Özbekistan’daki Türkiye Büyükelçiliği aracılığı ile yapılmaktadır.

Özbekistan Vatandaşları Çalışma İzni Nasıl Alır?

Özbekistan vatandaşlarının çalışma izin başvuruları Türkiye’den veya Türkiye dışından yapılabilir.
Başvurunun yurtiçinden yapılacağı durumlarda, Özbek uyruklu yabancının Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet iznine sahip olması aranmaktadır. Ancak bu oturma izninin ön lisans, lisans öğrenimi amaçlı verilen oturma izni olmaması gerekmektedir. Yurtiçinden çalışma izni başvurusu işveren ve vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Çalışma izin başvurusu yapmaya yetkili taraf işveren olup, işçi tarafından başvuru kabul edilmemektedir.
Yabancıların yurtiçinden yapılan çalışma izni başvuruları, işveren ve vekili tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır
Yabancının Özbekistan’da bulunduğu veya Türkiye’de geçerli ikamet iznine sahip olmadığı durumlarda, çalışma izin başvurusu Özbekistan’daki Türkiye Büyükelçiliği aracılığı ile yapılmaktadır. Özbek personelin Türk işverenle aralarında akdettikleri ve her iki tarafça imzalı iş veya hizmet sözleşmesini Özbekistan’daki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine sunarak başvuru yapması gerekmektedir.
Büyükelçilik tarafından başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, Özbekistan uyruklu yabancıya referans numarası verilmektedir. Türkiye’deki işverenin bu referans numarasını girerek çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.
Özbek personel çalıştıracak olan işverenin, işçinin Özbekistan’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne başvuru yaptığı günü takip eden 10 iş günü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvuru yapması gerekmektedir. Bakanlığın öngördüğü 10 günlük süre zarfında çalışma izni başvurusunun yapılmaması halinde, Türkiye Büyükelçiliği tarafından verilen referans numarası iptal edilmektedir. Referans numarasının iptal edilmesi durumda, Özbek personelin Türkiye Cumhuriyeti’nin Özbekistan’daki dış temsilciliğine müracaat ederek yeni bir referans numarası alması gerekmektedir.
Yabancıların çalışma izin başvuruları işveren veya vekili tarafından online olarak yapılmakta olup, başvuruda taranan belgelerin 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Posta aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir.

Çalışma İzni Almak İçin İstenen Belgeler

İşyerinden İstenen Belgeler

1. Özbekistan uyruklu personel çalıştırabilmek için dilekçe (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);
2. Özbekistan uyruklu Personel Başvuru Formu (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);
3. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi;
4. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;
5. Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası;
6. Tarafımızca yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname.

Özbekistan Uyruklu Yabancıdan İstenilen Belgeler

1. Türkiye Cumhuriyeti Özbekistan Büyükelçiliği’ne iş veya hizmet sözleşmesinin teslim edilmesi ile alınan Referans Numarası(Yurtdışından yapılan başvurularda istenmektedir);
2. İş veya hizmet sözleşmesi;
3. Pasaport fotokopisi;
4. İkamet Kartının Fotokopisi (Yurtiçinden yapılan başvurularda istenmektedir);
5. 1 adet resim;
6. Diplomanın Türkçe tercüme edilmiş, noter tasdikli nüshası.

Özbekistan Vatandaşları Çalışma İzni Uzatma İşlemleri

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için çalışma izinlerinin bulunması gerekmektedir. Çalışma izin belgesi süreli olarak verilmekte olup, süresi bitmeden önce yabancı personel ile çalışmaya devam etmek isteyen işveren tarafından yenilenmesi gerekmektedir.
Çalışma izni uzatma başvuruları işveren veya vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.
Çalışma izni süresi bitmek üzere olan Özbekistan uyruklu yabancının çalışma izni uzatma başvurusu işveren veya vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.
Çalışma izni uzatma başvurusunun, çalışma izninin süresinin dolmasına 2 ay kala ve her halükarda süresi dolmadan yapılması gerekmektedir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Özbekistan Uyruklu Personel Çalışma İzni Uzatma Başvuru Formu;

2. Taraflarca imzalanmış İş veya Hizmet Sözleşmesi;

3. Pasaport sureti;

4. Önceki çalışma izni belgesi;

5. 1 Adet Resim;

6. Şirket sermaye yapısında Değişiklik olması halinde, en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi;

7. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;

8. Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası;

9. Tarafımızca yapılacak başvurular için noter onaylı vekaletname.

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.