Taşınmaz Malı Bulunan Yabancıların İkamet İzni

Türkiye’de Taşınmaz Malı Bulunan Yabancılar

Uluslararası hukukun en önemli ilkelerinden biri karşılıklılık ilkesidir. Karşılıklılık diğer adı ile mütekabiliyet ilkesi, yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına tanınan hakların Türkiye’deki o ülke vatandaşlarına tanınmasıdır.

Karşılıklılık ilkesi gereğince, yabancılar Türkiye’de taşınmaz mal edinebilmekteydi. Diğer bir ifade ile, Türklerin taşınmaz edinebildiği ülke vatandaşları da Türkiye’de taşınmaz edinebilmekteydi. Fakat 03/05/2012 tarihinde yapılan yasa değişikliği ile yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesine ilişkin şartlar kolaylaştırılmıştır. Söz konusu değişiklik ile, Türkiye 183 ülke vatandaşına mütekabiliyet yani karşılıklılık ilkesini kaldırılmıştır. Artık, Türk vatandaşlarının gayrimenkul edinemediği ülke vatandaşlarının Türkiye’de taşınmaz edinmeleri için her hangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Kanun koyucu Türkiye’ye yapılan yabancı yatırımların önünü açmak için bu değişikliğe gitmiş ve karşılıklılık ilkesini kaldırmıştır.

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu gereğince, kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunarak Türkiye’de ikamet izni alabilirler. Eski kanun döneminde taşınmaza bağlı olarak yabancıya 3 aylık oturma izni verilmekte idi.  Yürürlükteki kanuna göre, taşınmaz malı bulunan yabancıya her defasına en fazla 1 yıllık ikamet izni verilmektedir.

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan ve taşınmaz mala bağlı olarak oturma izni almış yabancıların, aile bireyleri aile ikamet izni kapsamında Türkiye’de ikamet edebilirler. Ancak aile ikamet izni alan yabancının ikamet izninin süresi destekleyicinin ikamet izni süresinden uzun olamaz. Ayrıca, çalışma izni bulunan aile bireylerinin aile ikamet izni başvurusunda bulunması gerekmemektedir. Çünkü çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine de geçerli olduğundan ikinci bir ikamet izni başvurusunda bulunmaya gerek bulunmamaktadır.

Yabancının taşınmaza bağlı ikamet izni başvurusunda bulunabilmesi için taşınmazın konut olması ve ikamet amacıyla kullanılması gerekmektedir. Aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde aile üyeleri de taşınmaz mala bağlı ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedirler.

Taşınmaz Malı Bulunan Yabancılar için Gerekli Belgeler

  1. İkamet İzni Başvuru Formu;
  2. Pasaport veya yerine geçerli belgenin aslı veya fotokopisi;
  3. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (İdare destekleyici belge isteyebilir);
  4. Geçerli Sağlık Sigortası;
  5. Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli tapu senedi.

 

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.