Türkiye Vizesi, Oturma İzni, Çalışma İzni Başvuru Merkezi

Göçmen Büro

Göçmen Büro uzman danışmanları, deneyimli ekibi ve en güncel bilgilerle uluslararası hizmet veren özel oturum izni, ikamet izni danışmanlık firmasıdır.

Danışanlarına en güncel kanun ve yönetmelikler ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü uygulamaları esas alınarak asistanlık eder ve hizmet verir.

Türkiye vizesi, oturma izni, çalışma izni ve Türkiye’de bulunan tüm yabancı ülke vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu diğer benzeri hizmetler için Göçmen Büro danışmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Türk Elektronik vizesi, Türkiye’de oturma izni ya da çalışma izni gibi başvuruların yapılabilmesi için tüm şartların sağlanması gerekmektedir.

Göçmen Büro müşterilerine bu alanda gerekli tüm desteği vermektedir. Web sitemizde tüm yabancı ülke vatandaşları için Türkiye vizesi ve diğer göçmenlik işlemlerine ait bilgiler, formlar ve evrak listeleri mevcuttur.

Firmamız bir devlet ya da hükumet kuruluşu değildir. Müşterilerine bağımsız olarak hizmet veren bir danışmanlık firmasıdır.

Oturma İzni Nasıl Alınır?

Oturma İzni - İkamet İzni
Oturma İzni – İkamet İzni

Ülkemize gelen yabancı ülke vatandaşları Türkiye sınırları içinde ancak vize süreleri ya da vize muafiyet süreleri boyunca kalabilmektedirler.

Daha uzun süre kalmak isteyen kişiler ise Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda belirtilmiş olan evrakları hazırlayarak oturum izni başvurusu yapmalı ve bir oturma izni almalıdırlar. İkamet izni ya da ikamet tezkeresi olarak da bilinen bu izin ile yabancı ülke vatandaşları ülkemizde uzun süre kalabilmektedirler.

İl ve ilçelerde bulunan Göç İdaresi Müdürlükleri yabancıların oturma izni başvurusu müracaatlarını almak üzere görevlendirilmiştir. İkamet izni başvuruları bizzat yabancılar tarafından ya da danışman firmalar aracılığı ile yapılabilmektedir. Ayrıca yabancının avukatı ya da yasal temsilcisi başvuru sırasında yabancının yanında bulunabilmektedir.

Oturma izni sahibi olan yabancılar izin sürelerinin bitmesine 60 gün kala herhangi bir zamanda en geç izin sürelerinin bitmesinden önce uzatma başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca vize / vize muafiyet süresi içinde ya da bu süre 10 güne kadar aşılmış olsa bile uzatma başvurusu yapılması mümkündür. Çalışma izni sahibi olan yabancılar ise izin süreleri bittikten ya da izinleri iptal edildiyse iptal tarihinden itibaren 10 gün içinde ikamet izni başvurusunda bulunmalıdırlar.

Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından alınan başvurular değerlendirilir ve olumlu bulunan başvurular Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ikamet kartı basımı sağlanır. Genel Müdürlükte basım işlemi tamamlanan kartlar posta yoluyla yabancıların başvurularında belirttikleri adreslerine gönderilmektedir.

İkamet Tezkeresi

İkamet tezkeresi almaktan muaf olan yabancılar dışında Türkiye’de 90 günden daha uzun bir süre kalmak isteyen tüm yabancılar bu izin için başvuru yapmak zorundadırlar. Ülke sınırları içinde vize ya da vize muafiyet süresinden daha uzun kalmak isteyen yabancılar kalış amaçlarına ve kişisel durumlarına uygun olan bir izin için başvuru yapmalıdırlar. Ülkemizde ikamet edebilmek için farklı ikamet kategorileri bulunmaktadır. Bu ikamet çeşitlerinden uzun süreli, öğrenci, aile ya da insan ticareti mağduru gibi kategorilerde kişisel durumları nedeniyle şartları sağlayamadığı için başvuru yapamayan kişiler kısa süreli izin için başvuru yapabilirler.

Türkiye’de kesintisiz olarak en az 8 yıl boyunca ikamet tezkeresi sahibi olarak ikamet etmiş olan yabancı kişiler ya da İçişleri Bakanlığı Göç Politikaları Kurulu tarafından belirlenmiş olan koşulları sağlayan yabancı kişiler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen uzun dönem ikamet izni için başvuru yapabilirler. Bu oturma izni süresiz olup yabancı ülke vatandaşlarının her yıl ya da belli sürelerle uzatma talebinde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Kesintisiz 8 yıllık ikamet hesaplanırken öğrenci olarak ikamet edilen sürelerin yarısı, diğer ikamet sürelerinin ise tamamı kabul edilmektedir. Bu izin için şartları yerine getiren yabancılar başvuru yapabilirler. Ancak mülteciler, şartlı mülteciler ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma sağlanan yabancılar, uzun dönem ikamet iznine geçiş yapamazlar.

İkamet İzni Başvuru Formu

İkamet İzni Başvuru Formu örneğine ulaşmak için oturma izni sayfasından incelenebilir. Göçmen Büro aracılığı ile yapacağınız ikamet izni başvurularında yalnızca ikamet izni için gerekli belgelerin hazırlanması ve danışmanlarımıza ulaştırılması yeterli olmaktadır. İzin başvurunuz danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilmekte ve ilgili göç idaresinden randevunuz alınmaktadır. İkamet izni başvuruları en fazla 90 gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre 90 günlük süre bilgi ve evraklarınızın ilgili kuruma teslim edildiği andan itibaren başlamaktadır. Bu süreler ilgili Göç İdaresinin inisiyatifindedir ve dönem dönem farklılık gösterebilir. Sürenin uzaması durumunda başvuran yabancıya mutlaka bilgi verilmektedir.

Yabancı ülke vatandaşı Türkiye’de ikamet edeceği adres bilgilerin başvurusunda belirtmek zorundadır. Türkiye’de ikamet edilecek adres sabit bir adres olabileceği gibi konaklama tesisine ait bir adres de olabilir. Her durumda beyan edilen adres doğru ve eksiksiz bir şekilde başvuru formlarına yazılmış olmalıdır. Başvuru onaylandıktan sonra ikamet izni belgesi belirtilen adrese gönderileceğinden beyan edilen tüm iletişim bilgilerinin (adres, telefon, e-posta) güncel olması gerekmektedir.

Yabancı, Türkiye’de yasal olarak ikamet ettiği süre içinde adres değişikliği yaparsa 20 iş günü içinde il göç idaresi müdürlüğüne ve nüfus müdürlüğüne adres değişikliğini gösteren belgelerle birlikte müracaat etmek zorundadır.

Çalışma izni sahibi olan yabancıların ayrıca ikamet izni almasına gerek yoktur. Yasal düzenleme nedeniyle çalışma izni aynı zamanda ikamet izni de sayılmaktadır.

Türkiye Çalışma İzni

Türkiye'de Çalışma İzni
Türkiye’de Çalışma İzni

Yabancı ülke vatandaşı kişilerin Türkiye’de çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ya da konu ile ilgili diğer başka kurumlardan bir çalışma izni ve ikamet izni belgesi almaları zorunludur.

Bu belge olmadan ya da bu izinden muaf olduklarını gösteren bir belge olmadan çalışan yabancı uyruklu kişiler ve işverenleri için idari para cezası ve Türkiye’ye giriş yasağı uygulaması yapılmaktadır.

Bu nedenle Türkiye’de bulunan tüm yabancıların çalışabilmesi için bu belgeye sahip olmaları şarttır.

Bu izni alarak çalışmak isteyen yabancılar, yurt içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile yurt dışında ise vatandaşı oldukları ülkedeki ya da yasal olarak bulundukları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu aracılığı ile başvurularını gerçekleştirebilirler.

Türkiye’de eğitim alacak olan öğrenciler yurt içinden en az 6 aylık bir ikamet izni almışlarsa bu süre dolmadan bakanlık aracılığı ile çalışma izni alabilirler.

İnsan ticaretine konu olan ya da olabilecek alanlarda çalışacak yabancıların her defasında dış temsilciliklerimize başvuru yaparak bu izni almaları gerekmektedir. Bu alanlarda çalışacak yabancıların 6 ay ikamet etmiş olması dikkate alınmamaktadır.

Ülkemize turistik ya da çalışma amacı olmayan diğer vizelerle gelmiş olan yabancılar ile Türkiye’nin vize muafiyeti ya da vize kolaylığı sağladığı yabancı ülke vatandaşları ikamet izni sahibi olmadıkları için yurt içinden çalışmak için izin talebinde bulunamazlar.

Çalışma izni sahibi olarak çalışan yabancılar izin sürelerinin dolmasına 60 gün kala ve her halükarda bu süre tamamen dolmadan uzatım başvurusunda bulunmalıdırlar.

Söz konusu sürelerin bitmesiyle birlikte yapılacak başvurular kabul edilmemektedir. Yapılan başvurularda herhangi bir bilgi ya da belgenin eksik ya da yanlış olması durumunda düzeltilmesi için 30 güne kadar ek süre verilmesi mümkündür.

Bu sürenin uzatılması istenirse mutlaka resmi bir makam tarafından belgelenen bir uzatma sebebi gerekmektedir.

Verilen süre içinde eksiklik ya da yanlışlıklar giderilmezse izin başvurunuz reddedilir. Usulüne uygun olarak yapılmış olan başvurular genellikle 30 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.

Bu süreler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlıdır ve şartlara göre değişiklik gösterebilir.

Türkiye Çalışma Vizesi

Mesleki yeterlilik gerektiren eğitim ve sağlık gibi alanlarda çalışacak olan yabancılar, çalışma vizesi için yaptıkları başvuruların olumlu olarak sonuçlandırılabilmesi için ilk olarak ön izin almalıdırlar.

Bu ön izni verebilecek olan kurumlar sağlıkla ilgili alanlarda Sağlık Bakanlığı, eğitimle ilgili alanlarda ise Milli Eğitim Bakanlığıdır.

Yabancı uyruklu öğretim üyeleri ise Yüksek Öğretim Kanunu kapsamında çalışacakları için ilgili mevzuata göre alınacak ön izin sonrası bakanlığa başvuru yapabilmektedirler.

Almış oldukları çalışma vizesini uzatmak için başvuru yapmak isteyen yabancıların uzatma alabilmeleri ilgili bakanlığın ya da Yükseköğretim Kurulunun ön iznine bağlıdır.

Ar-Ge personeli olarak Ar-Ge Merkezi belgesi bulunan firmalarda çalışmak isteyen yabancıların ise çalışabilmeleri için öncelikle Bilim – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurarak haklarında bakanlık tarafından olumlu görüş bildirimini almış olmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde Türkiye sınırları içinde çalışabilmeleri mümkün değildir.

Çalışma izni, yabancının ilk kez yaptığı başvurularda en fazla 1 yıl süre ile geçerli olmak üzere verilmektedir. 1 yıllık süre yabancının iş ya da hizmet sözleşmesinin süresini aşmamalıdır.

Ayrıca yabancının gerçek, tüzel ya da kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmiş olan bir iş yerinde ya da aynı iş çevresinde yer alan belirlenmiş bir işte çalışacak olması şarttır.

Yabancı uyruklu kişi tarafından yapılan uzatma başvurusu onaylanırsa ancak ve ancak aynı işverene bağlı olarak çalışmaya devam etmesi şartıyla ilk olarak 2 yıla kadar daha sonra ise en fazla 3 yıla kadar çalışabilmesi için uzatma alması mümkündür.

Türkiye’de uzun dönem oturum izni sahibi olan yabancılar ya da 8 yıllık yasal çalışma izni sahibi olan yabancılar süresiz olarak çalışabilmeleri için başvuruda bulunabilirler.

Bu alanda başvuru yapan ve tüm şartları karşılayan yabancıların mutlaka süresiz olarak bu izni alma hakkına sahip oldukları söylenemez.

Yurt dışından Türkiye Vizesi Almak

Türk Elektronik Vizesi, Dışişleri Bakanlığı tarafından 100’den fazla ülkenin vatandaşları için geliştirilmiş hızlı, pratik ve 7 gün 24 saat kullanılabilen bir e-vize sistemidir.

Bu sistem ile Türkiye’ye seyahat etmek isteyen turistler ve iş adamları hızlı bir şekilde ve herhangi bir evrak hazırlığı yapmadan online olarak vize alabilmektedirler.

Yabancı ülke vatandaşları elektronik vize yerine Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri aracılığı ile klasik vize başvurusunda da bulunabilirler.

E-vize yalnızca turistik ve iş amaçlı seyahatler için alınabilmektedir. Bunların dışında farklı bir seyahat amacınız bulunuyorsa Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu aracılığı ile bireysel olarak vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Elektronik vize için kişisel durumunuz ve seyahat amacınız uygunsa ülkeden ülkeye farklılık gösterebilen bazı şartları da yerine getiriyor olmanız beklenmektedir.

Bu şartlar Türkiye Cumhuriyeti ile diğer ülkeler arasında düzenlenmiş olan sözleşmelerden yola çıkılarak belirlenmektedir.

Türk Elektronik Vizesi ya da resen alınan vizeler, yabancının 180 gün içinde en fazla 90 gün kalmasına izin vermektedir.

Bu durum Türkiye ile diğer yabancı ülkeler arasında düzenlenmiş olan sözleşmelere göre değişmekte olup, çok giriş ya da tek giriş olarak verilebildiği gibi bazı ülke vatandaşlarına ise 90 gün yerine 30 gün kalmalı olarak verilebilmektedir.

Hiçbir yabancı ülke vatandaşı alacağı bir vize ile Türkiye’de 180 gün içinde 90 günden fazla bulunamamaktadır.

Ülke sınırları içinde daha fazla süre ile kalmak isteyen yabancılar mutlaka bir oturma izni (ikamet tezkeresi ya da ikamet izni) için başvuru yapmalıdır.

Start WhatsApp
Whatsapp
Hello, How can i help you?