Türkmenistan Vatandaşlarına Türkiye Çalışma İzni

Türkmenistan Vatandaşlarına Türkiye Çalışma İzni

Türkiye’de çalışmak isteyen Türkmenistan vatandaşlarının çalışma izin ve usulleri diğer yabancı ülke vatandaşları gibi 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na tabidir. Yabancıların çalışma izinlerini düzenlemeye yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.

Türkiye’de daimi ikameti bulunmayan Türkmenistan vatandaşlarının Türkmenistan’daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciklerine doğrudan müracaat etmesi gerekmektedir. Türkmenistan uyruklu yabancının Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet izninin bulunduğu durumlarda Türkiye’deki şirket sahibi veya vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu yapılmaktadır.

Çalışma İzin Başvurusu Nereye Yapılır?

Yurtdışından yani Türkmenistan’dan yapılan çalışma izni başvurularında, Türkmen uyruklu yabancının Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesinde bulunan temsilciliğine müracaat etmesi gerekmektedir. Yabancının bu başvuru sırasında Büyükelçiliğe Türk işverenle imzalamış olduğu iş veya hizmet akdini ibraz etmesi gerekmektedir. İş veya hizmet sözleşmesinin hem işçi hem de işveren tarafından ıslak imza ile imzalanması aranmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciği tarafından başvurunun kabul edilmesi durumunda, Türkmenistan uyruklu yabancıya 16 haneli bir referans numarası verilmekte olup, bu referans numarasının Türkiye’de bulunan şirket yetkilisine bildirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’deki işveren veya vekili tarafından bu referans numarası kullanılarak yabancının çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Buradaki önemli husus, yabancının Türkmenistan’daki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine başvuru yaptığı günü takip eden 10 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurunun yapılmasıdır. Bu 10 günlük süre zarfında çalışma izninin yapılmadığı durumlarda, mevcut referans numarası iptal edilmektedir. Bu durumda, yabancının Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine yeni bir başvuru yapması gerekmektedir.

Yurtiçinden yapılan başvurularda ise, Türkmenistan uyruklu yabancının lisans öncesi veya lisans öğrenimi amaçlı verilen öğrenci ikamet izinleri hariç, herhangi bir ikamet türü ile en az 6 ay süreli ikamet izni sahibi olması gerekmektedir. Bu yabancıların çalışma izni başvuruları işveren ve vekili tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Çalışma izni başvuruları online olarak yapılmakta olup, başvuruda istenen evrakların 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na PTT aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir.

Türkmenistan Vatandaşlarından İstenen Evraklar

İşverenden İstenilen Belgeler:

 1. Türkmenistan uyruklu yabancı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben başvuru dilekçesi (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);
 2. Türkmenistan uyruklu Personel Başvuru Formu (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);
 3. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi;
 4. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası;
 6. Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına ‘’kullanıcı’’ sıfatıyla elektronik başvuru yapma yetkisi bulunan kişiden noter onaylı vekaletname;

    Türkmenistan Uyruklu Yabancıdan İstenilen Belgeler:

 1. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciklerine iş sözleşmesi ibrazı ile alınan 16 haneli Referans Numarası( Yurtdışından yapılan başvurularda geçerlidir);
 2. İş sözleşmesi (Göçmen Büro tarafından hazırlanır);
 3. Pasaport sureti;
 4. İkamet İzninin Sureti;
 5. 1 adet resim;
 6. Diplomanın Türkçe tercüme edilmiş, noter tasdikli nüshası.

Türkmen Personel İçin Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?

Mevcutta çalışma izni bulunan Türkmenistan uyruklu yabancının çalışma izni başvurusu işveren veya vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Çalışma izni uzatma başvuruları, işveren veya vekili tarafından elektronik ortamda yapılmakta olup, başvuruda kullanılan evrakların ve başvuru formunun 6 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na posta aracılığı ile gönderilmesi gerekmektedir.

Çalışma izni uzatma başvurusunun, iznin bitmesinden önce maksimum 2 ay içinde yapılması gerekmektedir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda Türkmenistan Vatandaşından İstenen Belgeler Nelerdir?

 1. Çalışma İzni Uzatma başvuru formu.
 2. İş Sözleşmesi;
 3. Pasaport sureti;
 4. Önceki çalışma izni belgesi;
 5. 1 Adet Resim;
 6. Değişiklik olması durumunda şirketin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi;
 7. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;
 8. Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası;
 9. Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına ‘’kullanıcı’’ sıfatıyla elektronik başvuru yapma yetkisi bulunan kişiden noter onaylı vekaletname.

Çalışma İzninin Reddedilmesi Durumunda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma iznine ret kararı vermesi durumunda, ilgilisi tarafından itiraz edilebilir. Ret kararına itiraz, ret kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde online olarak yapılmaktadır. İtiraz başvurusunun da reddedilmesi durumunda, idari yargı yoluna başvurulabilir.

Türkiye Çalışma İzinleri Harcı ne kadardır ve nasıl yatırılır?

Yabancılara verilen çalışma izinlere harca tabi olup, her yıl değerleme oranında düzenlenmektedir. Her yıl Aralık ayında Resmi Gazete yayınlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca, belirlenmektedir. 2018 yılı belirlenen çalışma izni harcı ve çalışma izni kartı bedeli aşağıdaki gibidir:

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARISÜRE2018 YILI HARÇ TUTARIKART BEDELİ
Süreli Çalışma İzin Belgesi1 Yıllık615,20 TL72,00 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi6.152,70 TL72,00 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi6.152,70 TL72,00 TL
Geçici Koruma Çalışma İzni             Harç Tutarı  1 Yıllık228,90 TL72,00 TL

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.