Ukrayna Vatandaşlarına Türkiye’de Çalışma İzni

Ukrayna Vatandaşlarına Türkiye’de Çalışma İzni

Türkiye’nin Ukrayna’ya uyguladığı vize muafiyeti kapsamında Ukrayna vatandaşları Türkiye’de 90 gün boyunca ikamet edebilmektedirler. Türkiye’de 90 günden fazla kalmak isteyen Ukrayna vatandaşlarının ikamet izni almaları gerekmektedir. Gerek vize muafiyet, gerekse de ikamet izni süresi boyunca yabancı uyruklu kişi çalışma izni bulunmaksızın Türkiye’de çalışamaz.

Ukrayna uyruklu yabancıların Türkiye’de mesleki faaliyette bulunabilmeleri için çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni Ukrayna uyruklu kişiyi Türkiye’de istihdam edecek işveren tarafından yapılmaktadır. Çalışma izni vermeye yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olup, sağlık sektöründe çalışacak olan yabancılar için Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin alınması gerekmektedir.

Yabancıların çalışma izinlerine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 23.maddesi gereğince, çalışma izni olmaksızın çalışan yabancıya da, çalışma izni almadan yabancı uyruklu işçi çalıştıran işverene de idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, kaçak olarak çalışan yabancılar Türkiye’den sınır dışı edilmektedirler.

Ukrayna’dan Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır?

Ukrayna vatandaşlarının öncelikle, Türkiye’de iş bulup akabinde çalışma izni alması gerekmektedir. Yabancıya çalışma izni belirli bir işyerinde belirtilen pozisyonda çalışmak üzere verileceğinden dolayı işyeri bulmadan çalışma izni başvurusu yapılmamaktadır.

Ukrayna uyruklu yabancının Türkiye’de ikamet etmesi durumunda, çalışma izin başvurusu yabancıyı istihdam edecek olan işveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır. Yurtiçinden başvurunun yapılabilmesi için yabancının en az 6 ay süreli ikamet iznine haiz olması gerekmektedir.

Yabancının Ukrayna’da veya daimi ikamet ettiği 3.ülkede bulunması durumunda çalışma izni başvurusu Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğine yapılmaktadır. Yabancı uyruklu işçinin Türkiye’deki işveren ile aralarında düzenledikleri iş veya hizmet sözleşmesini dış temsilciğe sunarak başvuru yapması gerekmektedir. Türkiye dış temsilciliği tarafından başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, yabancıya 16 haneli referans numarası verilmektedir. Türkiye’deki işveren veya vekili bu referans numarası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusunda bulunabilir.

Ukrayna Vatandaşlarından İstenen Belgeler

  İşverenden İstenilen Belgeler:

 1. Yabancı personel çalışma izni başvuru dilekçesi (Göçmen Büro tarafından hazırlanmaktadır);
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu (Göçmen Büro tarafından hazırlanmaktadır);
 3. Şirketin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi örneği;
 4. Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu;
 5. Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Numarası;
 6. Tarafımızca yapılacak başvurular için noter onaylı vekaletname;

Ukrayna Uyruklu Yabancıdan İstenilen Belgeler;

 1. Pasaport Fotokopisi;
 2. 1 adet fotoğraf;
 3. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciklerine iş sözleşmesi ibrazı ile alınan 16 haneli Referans Numarası;
 4. İş sözleşmesi (Göçmen Büro tarafından hazırlanmaktadır);
 5. En son mezun olunan eğitim kurumundan alınan diplomanın noter tasdikli Türkçe çevirisi.

 

Çalışma İzninin Reddedilmesi Durumunda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni başvuruları reddedilen Ukrayna vatandaşları 30 gün içinde idari karara itiraz edebilirler. Çalışma Bakanlığı’na itiraz başvurusuna da ret verilmesi durumunda, İdare mahkemesine itiraz hakkı doğmaktadır.

Türkiye Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?

Bir işverene bağlı olarak ilk kez çalışma izni alan yabancıya çalışma izni bir seneliğine verilmektedir. Yabancının aynı işyerinde çalışmaya devam edeceği durumlarda, çalışma izni uzatma başvurusu yapılmaktadır. Uzatma başvurusu, mevcut çalışma izninin süresinin bitmesine 2 ay kala yapılabilmektedir.

Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izninin süresi bitmeden ve en fazla geriye yönelik iki aylık sürede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmalıdır.

Çalışma İzni İkamet İzni Sayılır Mı?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer alan hükümler gereğince, çalışma izni belgesi aynı zamanda ikamet izni belgesi olarak sayıldığından dolayı yabancının ikamet izni başvurusu yapması gerekmemektedir.

 

 

 

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.