Yabancı Mühendis ve Mimar Çalışma İzni

Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz üzere, yabancıların çalışma izin ve usullerini 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu düzenlemektedir. Yabancı uyrukluların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de faaliyet göstermelerinin idari ve cezai yaptırımları vardır.

Yabancı Mühendis ve Mimar Çalıştırma Şartları Nelerdir?

Söz konusu kanunun Yabancı Mühendis ve Mimarlar başlıklı 20. Maddesinde düzenlenen kanun metni gereğince, yabancı uyruklu mühendis ve mimarlar aşağıdaki şartları taşımaları durumunda çalışma izni alarak Türkiye’de çalışabilirler.

 • Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlık eğitimi veren her hangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak;
 • Yurt dışından alınan mühendislik ve mimarlık diplomalarına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik belgesi almak;
 • Yabancı mimar ve mühendisin proje bazlı ve geçici süreli ile çalışacak olmak.

Öte yandan, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik yabancı mimar ve mühendislerle ilgili yapılacak iş ve işlemlerde uyulacak usuller gereğince, yabancı mimar ve mühendisler meslek odalarına üye olmak zorundadırlar.

Yönetmeliğin 5.maddesi uyarınca, yabancı mühendis ve mimarların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin almaları gerekmektedir.

Yabancı mühendis veya mimar istihdam etmek isteyen işverenlerin yabancıya asgari ücretin 4 katı olarak aylık ücret ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde, Bakanlık tarafından çalışma izni başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Yabancı Mühendis Çalışma İzni Nasıl Alınır?

 • Çalışma izin başvurusu yurtiçinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurt dışından ise yabancının vatandaşı olduğu veya daimi ikamet ettiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği’ne yapılmaktadır;
 • Başvurular işveren veya vekalet verdiği kişiler tarafından elektron ortamda yapılmaktadır;
 • Başvurunun yurtiçinden yapılması durumunda yabancı uyruklunun en az 6 ay süreli ikamet izni almış ve ikamet süresinin dolmamış olması gerekmektedir;
 • Başvurunun yurt dışından yapılması durumunda, yabancının dış temsilcilik tarafından kendisine verilen 16 haneli referans numarasını işverene bildirmesi gerekiyor. İşveren veya vekili referans numarasını elektron sisteme girmek zorundadır;
 • Çalışma izni talebinden bulunan işverenin en az 5 T.C vatandaşı istihdam etmesi gerekmektedir;
 • İşveren şirket sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekmektedir. Sermayesi 100.000 TL altı olan şirketlerin brüt satışlarının 800.000 TL olması şartı aranmaktadır;
 • Çalışma izni başvurusu kabul gören yabancı mimar ve mühendislerin en geç 30 gün için SGK sigortalı girişinin yapılması gerekmektedir. 30 gün içinde SGK sigortalı girişi yapılmayan yabancıların çalışma izinleri iptal edilir.
 • Yabancı mimar ve mühendislerin sigorta girişleri en az iş sözleşmesinde gösterilen ücret üzerinden yapılmalıdır.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği kriter doğrultusunda yabancı mimar ve mühendislere en az asgari ücretin 4 katı olmak üzere aylık ödenir.

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.