Yabancılar İçin Çalışma İzni Alma Rehberi SSS

Yabancılar İçin Çalışma İzni Alma Rehberi

Çalışma İzni Nedir?

Çalışma izni, yabancı uyrukluya Türkiye’de çalışma hakkı veren izin belgesidir. Çalışma İzni vermeye yetkili makam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır.

Türkiye’de Çalışmak İsteyen Yabancı Ne Yapmalıdır?

Öncelikle, yabancının bir işyeri bulması, daha sonra bu işyerinin çalışma izni başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Çalışma İzni Başvurusu Kim Tarafından Yapılmaktadır?

Çalışma izni başvurusu yabancı uyruklu istihdam etmek isteyen işveren veya vekili tarafından yapılmaktadır.

Yurtiçinden Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de en az 6 ay süreli ikamet izni bulunan yabancıların çalışma izin başvuruları yurtiçinden yapılmakta olup, işveren tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Yurtdışından Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yurtdışından yapılan çalışma izin başvuruları iki aşamalı olarak ilerlemektedir. İlk aşamada, yabancının işveren ile aralarında imzalamış oldukları iş veya hizmet sözleşmesi ile birlikte ülkesinde bulunan Türkiye Büyükelçiliği’ne müracaat etmesi gerekmektedir. Başvurunun Büyükelçilik tarafından olumlu değerlendirilmesi durumunda, yabancıya referans numarası verilmektedir. Türkiye’deki işveren bu referans numarası ile çalışma izin başvurusunu yapmaktadır.

Çalışma İzni Başvurusunda Bulunmak İsteyen İşverenden Ne Talep Edilmektedir?

Yabancı uyruklu istihdam etmek isteyen şirketin en az 5 T.C. vatandaşı çalıştırması gerekmektedir. Söz konusu işyerinde birden fazla yabancı istihdam edilecek olması durumunda, çalışma izni talep edilen her yabancı için 5 T.C. vatandaşı istihdam şartı aranmaktadır.

Ayrıca, başvuruda bulunacak şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekmektedir. Şirket sermayesinin 100.000 TL’den az olduğu durumlarda, şirket brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması şartı aranmaktadır.

Ev Hizmetlerinde Yabancı Çalıştırılabilir Mi?

Evde bakıma muhtaç hastası, yaşlısı ve çocuğu bulunanlar yabancı uyruklu çalıştırabilirler. Yabancı uyruklu ev hizmetlerinde sadece çocuk bakıcı, yaşlı bakıcı veya hasta bakıcı olarak çalışabilir. Bunun dışında temizlikçi, gündelikçi vs şekilde çalışamaz. Evinde yabancı bakıcı çalıştırmak isteyen kişinin küçük çocuğu veya bakıma muhtaç hasta veya yaşlısı olduğunu belgelerle ispatlaması gerekmektedir.

Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır?

Evinde yabancı çalıştırmak isteyen Türk vatandaşı veya bu konuda yetkilendirdiği vekili tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Yabancı Uyruklu Sağlık Personeli Türkiye’de Çalışabilir Mİ?

663 sayılı KHK ile yabancı doktor ve hemşirelerin Türkiye’de çalışabilmesi mümkün hale gelmiştir. Doktor ve hemşireler dışında kalan sağlık personelleri Türkiye’de çalışamaz.

Doktor ve Hemşirelerin Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Yapılır?

Yabancı uyruklu doktor veya hemşire istihdam edecek özel sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı’ndan ön izin belgesi alması gerekmektedir. Çalışma izni başvurusu, ön izin belgesi aldıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Çalışma İzni Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanmaktadır?

Çalışma izni başvuruları 30-45 gün arasında sonuçlanmaktadır.

Çalışma İzni Başvuru Sonucu Nasıl Bildirilmektedir?

Başvuru sonucu yabancı istihdam edecek olan işveren elektron posta yoluyla gönderilmektedir. Bakanlığının kararı izin veya ret şeklinde olmaktadır. Çalışma izni verilmesi durumunda, çalışma kartı yabancının çalışacağı işyerine posta aracılığı ile gönderilmektedir.

Çalışma İzninin Reddedilmesi Durumunda Nereye İtiraz Edilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ret kararına karşı tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazın da ret ile sonuçlanması durumunda, idari yargıya başvuru yapılabilir.

 

 

 

 

Paylaşmak Güzeldir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.